Suriname

Introductie

In deze rubriek wordt aandacht geschonken aan politiek-bestuurlijke zaken, al dan niet in relatie tot maatschappelijke en sociaal-economische ontwikkelingen. U vindt hier :

1. Ontwikkelingsplan 2012-2016.
2. Bryan X, een bijzonder politiek theaterstuk
3. Onderwerpen over de samenwerking tussen Suriname en Nederland.
4. De positie van het Midden- en Kleinbedrijf als motor van de nationale economie.
5. Het regeerakkoord 2010-2015
6. Fundament politiek
7. Interessante artikelen.

Ontwikkelingsplan 2012-2016

Eind november 2011 heeft De Nationale Assemblee het Ontwikkelingsplan 2012-2016 bij wet goedgekeurd. Vervolgens zijn de doelen en acties gevisualiseerd in een groot schema. Dat geeft de marsroute aan voor het transformatieproces dat de regering Bouterse - Ameerali voor het volk van Suriname wenst te realiseren.

Bryan X, een bijzonder politiek theaterstuk

Geachte mevrouw Ganga,

Verbluft en verbijsterd verliet ik op 24 juni jl. Theater Unique. En dat ben ik nog steeds. Staat u me daarom toe, via deze open brief, de diepe indruk die de première van uw toneelstuk Bryan X bij mij achterliet, van mij af te schrijven.
Laat mij beginnen bij het applaus na afloop. Ik ben ervan overtuigd dat het publiek het betreurde dat er na zo’n schouwspel alleen maar een staande ovatie mogelijk was. Ongetwijfeld in dank aanvaard door u en de spelers, maar toch een onvoldragen middel voor een publiek dat uiting wil geven aan grote waardering.

Lees meer...

Samenwerking Suriname Nederland

door Leo Klinkers

Tussen Suriname en Nederland bestaan tientallen samenwerkingsverbanden. Veel projecten worden gefinancierd uit het restant van de zogeheten Verdragsmiddelen, het bedrag dat Suriname in 1975 bij zijn onafhankelijkheid ontving. Daarnaast zorgen vele initiatieven van gemeenten, maatschappelijke organisaties en privépersonen voor intensieve contacten tussen beide landen.

Zo ook de gemeente Amsterdam. Die sloot in juni 2006 een overeenkomst tot samenwerking met de Surinaamse overheid. Daarin zit o.m. ondersteuning van de huisvestingspolitiek van de Surinaamse regering. Onlangs werd daaraan een nieuw samenwerkingsverband toegevoegd. Met de volgende achtergrond.

Wellicht herinnert u zich de watersnood in het binnenland van Suriname in de zomer van 2006. Op sommige plaatsen steeg het peil van de rivier met wel negen meter. Omdat de dorpen aan de randen van de rivieren liggen, spoelde er een aantal weg. De noodhulp werd georganiseerd door het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing, onder leiding van luitenant-kolonel Jerry Slijngard Msc.

Om zich nog beter te kwalificeren voor het bestrijden van mogelijke toekomstige rampen heeft dat Centrum op 22 juni 2007 met de gemeente Amsterdam een Raamovereenkomst gesloten. De Nationale Rampencoördinator Jerry Slijngard en mevrouw mr. Maureen Sarucco, directeur Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam tekenden die overeenkomst.

Terzijde valt te melden dat Maureen Sarruco op 27 november 2007 uit handen van Prins Willem Alexander de bokaal ontving voor de Overheidsmanager van het jaar 2007. Zie de foto.

Overheidsmanager_2007_Sarucco

Versterking bedrijfsleven en midden- en kleinbedrijf

door Leo Klinkers (25-10-07)

Analyse van de belangrijkste knelpunten
In opdracht van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, gefinancierd door de Interamerican Development Bank (IDB) in Suriname, schreef ik in maart-april 2007 het Report on Gaps and Opportunities for New Business Creation and Small and Microenterprises Development in Suriname. Dat rapport (Nederlandse versie) gaat over kansen en bedreigingen voor het midden- en kleinbedrijf in Suriname.

Met assistentie van vier lokale consultants (Marlène Amelo, Levina Schüller, Humphrey Bendt en Ronnie Antonius), het bestuderen van een grote stapel onderzoeksmateriaal en het voeren gesprekken met een twintigtal ondernemers en experts op dat gebied, kwam deze studie tot stand. De kern daarvan is: de Surinaamse overheid is zelf de grootste vijand van een midden- en kleinbedrijf dat probeert zich te ontworstelen uit een door die overheid gedomineerd economisch systeem. Waar het midden- en kleinbedrijf in andere samenlevingen de motor van de economie vormt, is dat in Suriname niet het geval, en het is juist de overheid die als rem op die ontwikkeling fungeert. Hoe dat precies in elkaar zit kunt u het beste lezen in het rapport zelf.

Lees meer...

Meer artikelen...

Pagina 1 van 2

Start
Vorige
1