Bestuur en Beleid Vlaanderen

Vlaanderen

Grensoverschrijdende samenwerking 1

door Leo Klinkers

Elders in deze rubriek over Vlaanderen schenk ik aandacht aan het onderwerp van de solidariteit tussen Vlaanderen en Nederland. De aanleiding was een commentaar van J.L. Heldring in NRC Handelsblad van 12 juli 2007 waarin hij lichtjes twijfelt als het gaat over de vraag of Vlaanderen wel van Nederland houdt. In mijn reactie wees ik op onmiskenbaar aanwezige solidariteitsbetuigingen van Vlaamse zijde jegens Nederland, ook al maken Vlaamse bewindslieden af en toe narrige opmerkingen over Nederland. In deze Nieuwsbrief werk ik het thema van de reeds bestaande samenwerking verder uit.

Lees meer...

Grensoverschrijdende samenwerking 2

door Leo Klinkers (29-03-08)

Inleiding
De verdergaande Europese eenwording roept een sterke regionale tegenreactie op. Ook in de grensstreek tussen Nederland en Vlaanderen. Het concept van de euregio's lijkt een nieuw leven in te gaan. Daarenboven zien we versterkte aandacht voor de mogelijkheden tot hechtere samenwerking binnen of buiten de euregionale context. Zo ook het initiatief van de provincie Limburg om samen met de Vlaamse en Duitse counterpart te doen onderzoeken of, en zo ja in welk opzicht nieuwe en verbeterde vormen van grensoverschrijdende samenwerking in de rede liggen. De achtergrond van dat initiatief is terug te voeren op een passage in de zogeheten Discussienota Remkes van mei 2006, waarin openingen worden gemaakt om op een onorthodoxe manier te kijken naar een nieuwe opzet van de nationale en grensoverschrijden bestuurlijke organisatie.

Lees meer...

Pagina 2 van 2

2
Volgende
Einde