Bestuur en Beleid Vlaanderen

Vlaanderen

Introductie

In deze rubriek vindt u bijdragen over de politiek-bestuurlijke aspecten van, uit of over Vlaanden, zoals:
1. De Strategienota Nederland, een initiatief van de Vlaamse regering om de banden met Nederland in velerlei opzicht aan te halen.
2. Solidariteitskwesties tussen Vlaanderen en Nederland.
3. De vraag naar de overeenkomsten en verschillen tussen de Vlaamse en Nederlandse identiteit.
4. Bijdragen over grensoverschrijdende samenwerking.

Strategienota Nederland 1

door Leo Klinkers (3 februari 2008)

Een opmerkelijk initiatief: de Strategienota Nederland
De meeste Nederlanders en Vlamingen weten niet dat er tussen Nederland en Vlaanderen al vele vormen van samenwerking bestaan. Niet alleen op het terrein van politiek en bestuur, maar ook op het vlak van cultuur en economie. Bijlage 1 noemt er een paar en biedt verder een overzicht van bronnen met een doorkijkje naar de bestaande samenwerkingsverbanden.

Recente gebeurtenissen verschaffen een stevige voedingsbodem voor versterking en uitbreiding van die samenwerking. In oktober 2005 verraste de Vlaamse regering bij monde van haar Minister van Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media en Toerisme, Geert Bourgeois, haar noorderburen met de zogeheten Strategienota Nederland. Dit 183 pagina’s tellende document heeft tot doel een aanzienlijke versterking van de betrekkingen tussen beide landen en bevat een scherpzinnige analyse van de relaties tussen Vlaanderen en Nederland, een viertal strategische doelen, gevolgd door instrumenten en aanbevelingen voor concrete acties. Zie Bijlage 2 voor de strategische en operationele doelen.

Terzijde past de opmerking dat Vlaanderen dergelijke strategische nota’s ook wil maken voor de andere buurlanden. Nederland was de eerste.
De nota is opgezet vanuit een drietal basiskenmerken van de Vlaams-Nederlandse relaties.

Lees meer...

Strategienota Nederland 2

door Leo Klinkers (25 januari 2008)

Als lid van de Nationale Conventie (januari-oktober 2006) hadden we te maken met een taakopdracht waarin het kabinet vroeg om ook aandacht te schenken aan de positie van Nederland in Europa. Het doel achter de Strategienota Nederland van de Vlaamse regering kan men op diverse manieren interpreteren. Een daarvan is de kennelijke wens van de Vlaamse regering om met een versterkt samenwerkingsverband een betere positie in de Europese politieke arena te verwerven, al dan niet langs de weg van een vernieuwd Benelux verdrag, wetende dat het huidige verdrag in 2008 afloopt.

Omdat naar mijn mening de Strategienota Nederland raakpunten had met de Conventie-werkgroepen Europa, Grondwet en Regering-parlement (vooral ook in de discussie over nationale identiteit), richtte ik mij bij brief van 30 april 2006 tot de voorzitter, Rein Jan Hoekstra, en de vicevoorzitter, Jouke de Vries, met het navolgende voorstel. Ik vermeld meteen dat daaraan vervolgens geen prioriteit is gegeven wegens de overstelpende werkzaamheden van de Nationale Conventie, en omdat het belang van dit onderwerp niet werd (h)erkend. Om te laten weten dat ook in de boezem van de Nationale Conventie deze belangrijke Vlaamse démarche richting Nederland is besproken, zij het in beperkte zin, publiceer ik mijn brief alsnog.

Lees meer...

Solidariteit Vlaanderen Nederland

door Leo Klinkers

In NRC Handelsblad van 12 juli 2007 bespreekt J.L. Heldring in een van zijn doorwrochte columns een boek van een twintigtal Vlaamse intellectuelen: Waar België voor staat: een toekomstvisie(Manteau 2007). Het is een bundel beschouwingen, zo schrijft Heldring, over de toekomst van België. De auteurs bepleiten – ieder op zijn of haar manier – het voortbestaan van België, dus geen splitsing van Vlaanderen en Wallonië.  Heldring meldt dat volgens een van de auteurs een overdonderende meerderheid der Belgen tegen zo’n splitsing zou zijn.

Lees meer...

Identiteit Vlaanderen Nederland

door Leo Klinkers (25 januari 2008)

Nadat in oktober 2005 de Vlaamse regering Nederland verrastte met haar Strategienota Nederland verscheen in februari 2006 het Civis Mundi Jaarboek, getiteld Nederlandse en Vlaamse identiteit. Betekenis, onderlinge relatie en perspectief. Dit jaarboek is een van de vele belangrijke documenten van de hand van Wim Couwenberg, emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het is een bundel van negen bijdragen van Vlaamse en Nederlandse schrijvers die de wederzijdse betrekkingen een warm hart toedragen. Daarin vindt de lezer ook interessante gedachten over mogelijke versterkte samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland in Beneluxverband.

Ik beperk me hier tot het publiceren van de toespraak waarmee Wim Couwenberg het boek aanbood aan de diplomatieke vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Nederland op 26 april 2006. Beter dan hij zelf kan niemand het doel en de inhoud van dit jaarboek omschrijven. 

Lees meer...

Meer artikelen...

Pagina 1 van 2

Start
Vorige
1