Bestuur en Beleid Nederland Bevolkingsdaling

Bevolkingsdaling

Bevolkingsdaling en gemeentelijke herindeling

door Leo Klinkers (2 februari 2008)

Inleiding
Sinds de komst van de Wet gemeenschappelijke regelingen in 1950 is er discussie over de bestuurlijke organisatie van ons land. Deze wet introduceerde het fenomeen van gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten, tussen gemeenten en provincies en tussen provincies. Met name de eerste figuur, de intergemeentelijke samenwerking, is goed voor een doorlopend debat over de vraag of ons land gediend is met een zogeheten vierde bestuurslaag. Daartegen is altijd veel verzet geweest, vooral vanuit de gemeenten, omdat een dergelijke laag de neiging heeft te knabbelen aan de autonomie van gemeenten. De bestaande Wgr-regio's zijn daarom organisaties die op basis van vrijwilligheid opereren, zonder bevoegdheidsoverdracht van gemeenten naar een regionaal bestuur. Op die regel vormen acht1 regio's een uitzondering. Die hebben de status van WgrPlus-regio: aan dergelijke organen hebben gemeenten bevoegdheden overgedragen waardoor die op bepaalde onderwerpen finale besluitvormende bevoegdheden hebben.

Lees meer...

Antwoord aan minister Rouvoet

door Leo Klinkers, Wim Derks en Peter Hovens (27-03-2008)
Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid

De realiteit van de bevolkingsdaling gezien vanuit gemeentelijk perspectief
Terwijl de groei van de bevolking voor het hele land nog een beetje doorgaat tot ongeveer 2030-2035, daalt de omvang van de bevolking al in een aantal regio's. Op een gemeentelijke schaal gezien is dit het beeld:

Prognose aantal krimpende gemeenten naar gemeentegrootte in de periode 2008-2025 (bron CBS/RPB)

Huidige gemeentegrootte Bevolkingsafname in
> 100.000 3 van de 28 gemeenten
50.000 - 100.000 19 van de 48 gemeenten
20.000 - 50.000 109 van de 179 gemeenten
< 20.000 139 van de 188 gemeenten
  Totaal   270  van de 443 gemeenten

Nota bene: in de jaren 2005, 2006 en 2007 had 46% van de Nederlandse gemeenten al te maken met daling van de omvang van de lokale gemeenschappen.

Minister Rouvoet
In februari 2008 kwam minister Rouvoet met een stelling in de trant van:
‘Er worden te weinig kinderen geboren. Dat is geen goede zaak. Als we het vrouwen gemakkelijker maken, nemen ze meer kinderen. Daar moeten we beleid op gaan voeren.’
Deze stellingname heeft twee aspecten: een politieke en een wetenschappelijke.

Lees meer...

Pagina 2 van 2

2
Volgende
Einde