Bestuur en Beleid Nederland Commentaar op actualiteit

Commentaar

Introductie

In deze rubriek geven we commentaar op actuele politiek-bestuurlijke gebeurtenissen.

Knettergek en het Reglement van Orde 1

door Leo Klinkers (10-09-2007) 

In het eerste Kamerdebat na het zomerreces op 6 september 2007 vond op verzoek van het Kamerlid Geert Wilders (PVV) een debat plaats over eerdere uitspraken van Ella Vogelaar, minister voor Wonen, Wijken en Integratie. De minister had in een interview met Trouw in juli gezegd: "De islam is één van de grote godsdienstige stromingen in Nederland, moslims zullen hier niet meer weggaan. Er zullen eerder meer moslims bijkomen. Ik wil helpen dat ze zich hier thuis voelen, islam en moslims moeten zich hier kunnen wortelen".

In het debat wendde Wilders zich rechtstreeks tot de minister met de woorden:  “U bent knettergek”. Niet: “Dat is knettergek” of “De idee als zodanig is knettergek”, nee “U bent knettergek”. Hij herhaalde dat enkele malen, waardoor er – mede door zijn lichaamstaal –  geen misverstand kon bestaan over zijn bedoelingen: de minister in het plenum van de Kamer schofferen.

De Kamervoorzitter greep niet in. Waarom niet? Een lid van de Tweede Kamer hoort te spreken via de voorzitter, en wendt zich niet rechtstreeks tot degene voor wie de boodschap bestemd is. Voorts bevat het Reglement van Orde op het punt van beledigende uitspraken de volgende artikelen:

Lees meer...

Knettergek en het Reglement van Orde 2

door Leo Klinkers (24-01-2008)

Op 22 januari 2008 was de voorzitter van de Tweede Kamer, Gerdi Verbeet, te gast in het programma van Pauw en Witteman. Ze keken terug op het Jaarverslag van de Tweede Kamer, meer in het bijzonder naar de manier waarop de Kamervoorzitter intervenieerde als een lid van de Kamer beledigende woorden sprak. De affaire van 6 september 2007, waarin Geert Wilders minister Ellen Vogelaar enkele malen toevoegde dat ze knettergek was, kwam uiteraard ook ter sprake. Mede aan de hand van tv-fragmenten van ingrijpen van de Kamervoorzitter in vergelijkbare situaties stelden Pauw en Witteman vragen over de criteria voor wel of niet ingrijpen op dergelijke momenten. Zo ontnam de voorzitter een lid van de PVV het woord toen deze de loyaliteit van staatssecretarissen met dubbele paspoorten ter discussie wenste te stellen. Mevrouw Verbeet legitimeerde die ingreep met de woorden dat de door die personen afgelegde eden borg staan voor de loyaliteit aan Statuut, Grondwet en Koningshuis, en dat ze het tot haar taak rekent om mensen te beschermen die zichzelf niet tegen dat soort aanvallen kunnen verdedigen.

Lees meer...

Kilometerheffing

door Leo Klinkers (18-11-07)

Van tijd tot tijd staat het vraagstuk van de kilometerheffing hoog op de politieke agenda. Het behoort tot de zogeheten hoofdpijndossiers. Invoering van een vorm van betaling voor het gebruik van de weg wordt steeds uitgesteld. De laatste berichten van november 2007 luiden dat een heffing op zijn vroegst in 2016 in werking kan treden. Deze notitie legt uit hoe het toch komt dat deze kwestie al vele jaren speelt, zonder een oplossing op afzienbare termijn.

Lees meer...

Referendum: Nooit

door Peter Hovens (28-09-07)

Er komt geen referendum over het Europees verdrag nu de PvdA-fractie zich achter het kabinetsbesluit heeft geschaard. Los van de vraag hoe de PvdA dit moet uitleggen, waarop ik het antwoord ook niet weet, ben ik wel ingenomen met het resultaat. Politiek gezien is het verstandig om het Nederlandse kiezersvolk niet de vraag voor te leggen of het wel of niet instemt met het verdrag.

We mogen er vanuit gaan dat van de voorstanders van het houden van een referendum, te weten GroenLinks, D66, SP en PVV, de laatste twee hun achterban zouden hebben geadviseerd om tegen het nieuwe verdrag te stemmen. Gelet op de populariteit van die twee politieke partijen, blijkens de opiniepeilingen, en gelet op het ‘nee’ bij het vorige referendum, moeten we serieus rekening houden met een afwijzing van ook dit verdrag door de kiezers. Een dergelijk fiasco kan Nederland zich niet permitteren. Ik vermoed dat dit de belangrijkste – niet naar buiten toe gecommuniceerde - reden van zowel het kabinet als de PvdA-fractie is geweest om het houden van een referendum niet te ondersteunen.

Lees meer...

Meer artikelen...

Pagina 1 van 2

Start
Vorige
1