KPPC Wie is KPPC?

Wie is KPPC?

Klinkers & Hovens Public Policy Consultants (KPPC) is in 1983 opgericht door mr. dr. Leo E.M. Klinkers. Het is een klein bestuurskundig adviesbureau, gespecialiseerd in het bieden van steun bij het maken van uitvoerbaar overheidsbeleid. KPPC is niet aan een politieke partij verbonden en werkt voor overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven die relaties met overheden onderhouden. Tot nu toe heeft het bureau projecten gedaan in Nederland, België, Thailand, Indonesië, Portugal, Suriname en Aruba.

Onze gedragscode

In de loop der jaren hebben we geleerd dat ook voor overheidsadviseurs regels gelden waarbinnen zij hun vak horen uit te oefenen. Het gaat dan om iets meer dan met twee woorden spreken en weten in welke hand je de vork moet houden. De regels pretenderen het begrippenkader te zijn van een savoir de procéder, een deontologie of gedragscode, opgeslagen in het verstand en in het gevoel van een goed adviseur.

Dit soort regels achten we noodzakelijk als tegenwicht tegen de invloed die adviseurs hebben op politieke besluitvorming. Het is voldoende om te beseffen dat adviseurs macht en invloed hebben en dat een democratisch land er verstandig aan doet om mechanismen van checks and balances in te bouwen, zonder te vervallen in onnodige bureaucratisering of regulering. Overheidsadviseurs kunnen geen verantwoording afleggen, anders dan door de vereiste kwaliteit te leveren, of door ontheven te worden van hun opdracht, al dan niet onder betaling van een vergoeding voor de schade die ze mogelijk hebben aangericht. Daarom vormen gedragsregels voor ons het ethische fundament van het vak van overheidsadviseur.

Lees meer...

Pagina 2 van 2

2
Volgende
Einde