KPPC Wie is KPPC?

Wie is KPPC?

Klinkers & Hovens Public Policy Consultants (KPPC) is in 1983 opgericht door mr. dr. Leo E.M. Klinkers. Het is een klein bestuurskundig adviesbureau, gespecialiseerd in het bieden van steun bij het maken van uitvoerbaar overheidsbeleid. KPPC is niet aan een politieke partij verbonden en werkt voor overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven die relaties met overheden onderhouden. Tot nu toe heeft het bureau projecten gedaan in Nederland, België, Thailand, Indonesië, Portugal, Suriname en Aruba.

Videopagina

Dit is een testpagina voor de videoproducties.
 

Leo Klinkers

Leo_KlinkersNa mijn rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht (1964-1968), met een specialisatie in bestuurskunde en beleidsanalyse, ging ik werken aan de gemeentesecretarie van Amersfoort in de sectoren personeel en organisatie, algemene, bestuurlijke en juridische zaken. In die laatste functie was ik tevens belast met het secretariaat van het gewest Eemland.

Vanaf 1971 verzorgde ik aan de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Utrecht het onderzoek en onderwijs in de bestuurskunde. Een promotie volgde in 1974 aan diezelfde universiteit op het proefschrift Openbaarheid van bestuur. Deze dissertatie spitste zich toe op de vraag hoe de overheid de samenleving kan betrekken bij politieke besluitvorming ter verbetering van de kwaliteit daarvan, en ter verwerving van draagvlak voor die besluiten. Dit was de grondslag voor wat later de 'methode Klinkers' is gaan heten.

Lees meer...

Peter Hovens

 

Peter_HovensIk heb bestuurskunde gestudeerd aan de - wat tegenwoordig - Universiteit Twente heet. Een boeiende opleiding, die echt bij mij paste. Ik ben van nature generalist en dus was een waaier aan vakken als 'politicologie', 'sociologie', 'recht', 'economie' en 'methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek' voor mij een waar genot.

Ik heb zolang ik mij kan herinneren belangstelling gehad voor wat zich in de samenleving afspeelt in het algemeen en de politieke oriëntatie daarop in het bijzonder. Dat begon al in de zesde klas van de lagere school. We speelden toen verkiezingen na, compleet met lijsten, programmapunten en campagnevoeren.

Lees meer...

Licentiehouders

Klinkers & Hovens Public Policy Consultants werkt in beleidsveranderingsprojecten vaak samen met andere adviseurs. Omdat sommigen vervolgens belangstelling blijken te hebben om ook de 'methode Klinkers' te gaan toepassen, is een systeem van licentiehouderschap ontwikkeld. Dat heeft verschillende vormen:
  • Individuele beleidsadviseurs kunnen na training en certificering een licentiehouderschap verwerven. Voor opleidingsinstellingen geldt dat zij een licentie kunnen kopen om de e-cursus Uitvoerbaar Beleid Maken aan hun cursisten te gaan aanbieden.
  • De individuele licentiehouders zijn onder bepaalde voorwaarden gerechtigd om binnen deze vorm van afstandonderwijs als begeleider te fungeren. Op dit moment is licentie verleend aan het Bestuurskundig Adviesbureau Peter Hovens.
  •  

Belangstellenden kunnen contact met ons opnemen.

Onze motivatie

Als gemeenteambtenaar hebben we 'het vak' geleerd, als wetenschapper dat vak diepgaand bestudeerd om het vervolgens als bestuurskundig adviseur uit te oefenen. In het contact met burgers, ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers is langzaam het inzicht gegroeid wat het betekent om te werken in de context van het algemeen belang.

Dat heeft geleid tot een motivatie met een drietal uitgesproken onderdelen, waarmee KPPC de bestuurskundige advisering en het bestuurskundige onderwijs verricht.

  • Motivatie 1: de politiek die zoveel kapot maakt
  • Motivatie 2: veranderingsprocessen die zoveel instabiliteit veroorzaken
  • Motivatie 3: de deontologie van beleidsadviseurs
  •  

Lees meer...

Meer artikelen...

Pagina 1 van 2

Start
Vorige
1