Uw behoefte Kwaliteit van beleid Wilt u concrete maatschappelijke resultaten?

Wilt u concrete maatschappelijke resultaten?

Doelen stellen is een mooi ding. Maar doelen bereiken, dus resultaat van uw werk hebben, dat is nog mooier. Op een goede manier doelen stellen - en ze bereiken - vereist meer dan gezond verstand alleen.

De 'methode Klinkers' omvat elementaire standaardendie een beleidsmaker moet kennen op het moment dat hij begint met het formuleren van doelen. Dat eindigt in een ontwerp van beleid dat vervolgens in uitvoering wordt gebracht. Maar als niet van tevoren in die doelformulering de standaarden van doel bereiken zijn ingebouwd, zal dat beleid falen: geen resultaten.

Door kennis te nemen van de 'methode Klinkers' ziet u op een beknopte manier over welke standaarden we hier praten.

U kunt dat ook zelf leren door middel van de e-cursus Uitvoerbaar Beleid Maken. Het is onze ervaring dat 'leerlingen' uitzonderlijk genieten als ze zien hoe je principes van doel bereiken moet inbouwen in het ontwerpen van beleid.