Introductie

door Leo Klinkers

Deze rubriek bestaat uit drie hoofdstukken.

Hoofdstuk I - Marktwerking of marktordening?, is een poging om kernbegrippen rond marktwerking nader te omschrijven en te kwalificeren.

Hoofdstuk II - Economische Zaken, Centraal Planbureau en Sociaal-Economische Raad, is een secundaire conceptualisering via een interpretatie van drie overheidsdocumenten, te weten het Onderzoek Marktwerkingsbeleid dat het ministerie van Economische Zaken in februari 2008 heeft gepubliceerd, het hoofdstuk Markten in beweging van het Centraal Economisch Plan 2008: Economie met twee gezichten van het Centraal Planbureau, ook van februari 2008, en de opmerkingen over marktwerking in het Concept Advies over de Toekomst van de AWBZ van de Sociaal-Economische Raad van maart 2008.

Hoofdstuk III - Discussie in de media, is een derde fase van conceptualisering aan de hand van stellingnamen in de media over marktwerking.

Het verdient aanbeveling om te beginnen bij Hoofdstuk I.