Introductie

door Leo Klinkers

Dit thema behandelen we via de onderstaande 4 hoofdstukken:

  • Hoofdstuk 1 - De Problematiek, gaat in op de achtergrond van onuitvoerbaar beleid en niet-handhaafbare regelgeving.
  • Hoofdstuk 2 - De Analyse, beschrijft officiële reacties van gezaghebbende organen op deze, al zo’n twintig jaar voortdurende, problematiek.
  • Hoofdstuk 3 - De Conclusie, vat de oorzakelijke kern van de problematiek samen.
  • Hoofdstuk 4 - De Remedie, bevat mijn mening over de manier waarop de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid verbeterd zouden kunnen worden.

Een verkorte versie van de genoemde vier hoofdstukken is verschenen in Basis 4/2007 onder de titel Hirsch Ballin opnieuw aan zet? Uitvoerbaar en handhaafbaar beleid.Tezamen vormen ze een uitgebreide studie van de problematiek van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Het doel daarvan is om degenen die deze materie ter harte gaan te stimuleren om een andere aanpak te kiezen dan sinds 1991 gebruikelijk is. Dat was tot nu toe namelijk de aanpak van meer van hetzelfde. Dat blijkt niet te werken.

Talloze gezaghebbende organen hebben zich over deze materie gebogen. Hun analyses en aanbevelingen hebben echter geen einde gemaakt aan deze problematiek. Sterker nog, die neemt alleen maar toe. Mijn motto is: ‘als je vandaag blijft doen wat je gisteren ook al deed, krijg je morgen dezelfde resultaten als die van vandaag. Wil je dat niet? Dan moet je vandaag veranderen. Dan krijg je morgen andere resultaten.’

De andere aanpak die ik voorsta is een combinatie van verschillende zaken. In de eerste plaats door de uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidsproblematiek niet casuïstisch te bekijken, zoals bijna alle rapporten over deze zaak doen, maar holistisch en vanuit een historisch perspectief. Daarom probeer ik deze materie te beschrijven vanuit zijn ontstaan en het daarna volgende groeiproces. In de tweede plaats door analyses van de problematiek aan te bieden die niet eerder onder de aandacht van de diverse onderzoekers zijn geweest. In de derde plaats door te stellen dat het maken van beleid en het slaan van de brug tussen beleid en regelgeving, geleerd moet worden. Dat ontbreekt in de openbare dienst, ondanks de vele cursussen die daarvoor worden aangeboden en geconsumeerd. De standaarden voor het maken van uitvoerbaar beleid en handhaafbare regels worden niet gekend.