Staatkundige beschouwingen Vlaanderen Federalisering Belgie

Federalisering Belgie

Deze rubriek bevat stukken over de federalisering van België. Eerst een stuk van mijn hand Brussel-Halle-Vilvoorde waarin ik uitleg waarom dat thema de sleutel was voor het al dan niet kunnen vormen van een nieuwe federale regering na de verkiezingen van juli 2007.

De problematiek van Brussel-Halle-Vilvoorde bleek zo gecompliceerd te zijn dat een regering op basis van de uitslag van de verkiezingen niet mogelijk was. Na een aantal vergeefse formatiepogingen heeft de vigerende premier Guy Verhofstadt uiteindelijk van Koning Albert II de opdracht gekregen het werk voor te zetten, weliswaar in een gewijzigde regeringscombinatie die tot op zekere hoogte recht deed aan de verkiezingsuitslag (winst CD&V-Leterme). Verhofstadt heeft dat aanvaard onder de voorwaarde dat die regering er slechts tot 23 maart 2008 zou bestaan, vooral belast met de taak om een proces voor een nieuwe staatkundige, de vijfde sinds 1970, op gang te brengen. Tot dat doel ontwierp hij bijgaand Verslag aan Koning Albert II over de hervorming van de instellingen in het kader van mijn informatie- en formatieopdracht. Dit stuk van 7 januari 2008 toont weer eens de indrukwekkende visie op de noodzaak om de staat en zijn fundamenten niet als eeuwig en onvergankelijk te beschouwen, maar te laten evolueren met de omstandigheden en veranderingen in de samenleving. In een kort commentaar leg ik uit hoe de zaken er begin februari 2008 bij staan.

Deze rubriek bevat ook een artikel van Herbert Tombeur, een deskundige op het gebied van federale staatsvorming. Zijn stuk Hervormen Belgische Federatie? stelt tekortkomingen van het vigerende federale systeem in vraag.