Huis van de democratie (1)

door Leo Klinkers (4 februari 2007)

Sinds een aantal jaren beijvert een groep burgers, met warme belangstelling voor de democratie, zich voor de oprichting van een Huis van de Democratie. De bedoeling is een echt gebouw, trefpunt voor jeugd, nieuwkomers en volwassenen, die zich willen onderdompelen in het rijke gedachtegoed van de democratie.

De Tweede Kamer zelf is te klein voor de opvang van enkele honderdduizenden bezoekers per jaar. Daarom moet er in de buurt van het parlement een aparte ruimtelijke voorziening komen. Dat huis staat er overigens nog niet. Toen in 2007 het debat speelde over de vraag naar de locatie van het Nationaal Historisch Museum, uiteindelijk toegewezen aan Arnhem, was de gedachte dat bij toewijzing aan Den Haag het Huis van de Democratie in dat Museum gehuisvest zou worden. Men dacht daarbij aan een plek hoek Spui/Kalvermarkt, tussen het Stadhuis en de Tweede Kamer.

Nu dat Museum niet naar Den Haag komt heeft dat geen negatieve invloed gehad op de gesprekken over de daadwerkelijke vestiging van het Huis van de Democratie. Integendeel. Nogal wat personen houden zich er sinds medio 2007 intensief mee bezig. Hieronder volgt een lijst van links naar documenten die laten zien wat de bedoelingen zijn, maar vooral ook welke parlementaire en bestuurlijke personen zich inmiddels aan deze zaak hebben verbonden.

In de eerste plaats een motie van Jan Schinkelshoek van 2 juli 2007 waarin hij het Presidium vraagt plannen uit te werken om meer groepsbezoeken van vooral jongeren - al dan niet in schoolverband - mogelijk te maken.

In de tweede plaats het Beleidsplan, annex Startnotitie van de initiatiefnemers van 5 september 2007. Daarin staat helder verwoord wat het doel is, wie erbij zijn betrokken, wat men zich voorstelt in de toekomst en  hoe de financiering van een en ander geregeld kan worden. Voor de goede orde: die initiatiefnemers waren al enige jaren samen met het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) met deze zaak bezig via het programma De Haagse Tribune.

In de derde plaats een persbericht van 21 september 2007 van die initiatiefnemers waarin zij zich aansluiten bij de oproep van Pieter van Geel, fractieleider voor het CDA in de Tweede Kamer, aan Kamervoorzitter Gerdi Verbeet en minister van BZK, Guusje Ter Horst, om in overleg te treden met de Stichting en vaart te zetten achter het proces tot daadwerkelijk oprichting van dat Huis.

In de vierde plaats een gesprek in NOVA op 5 oktober 2007 waarin minister Ter Horst, warm gesteund door de parlementariërs Schinkelshoek en Pechtold, belooft zich te zullen inzetten voor de komt van het Huis van de Democratie (zie hieronder).

Get Microsoft Silverlight
Of bekijk de flash versie.

In de vijfde plaats een motie van Pierre Heijnen van 10 oktober 2007, waarin hij het kabinet vraagt om nog in 2007 met een plan te komen voor de realisatie van een Huis van de Democratie. Daaraan gaat vooraf een krantenknipsel uit het AD van 8 oktober 2007 waarin Heijnen zijn motie aankondigt.

In de zesde plaats de uitnodiging van de intiatiefnemers om deel te nemen aan een symposium over het Huis van de Democratie op 9 november 2007 in de oude zaal van de Tweede Kamer.
Zie voor de ontwikkelingen vanaf mei 2008 Huis van de democratie (2).

Zie voor vergelijkbare initiatieven in Belgie en in Vlaanderen:
Belgie: www.knooppuntdemocratie.be
Vlaanderen: http://www.dekrachtvanjestem.be/KVJS/