Methode Klinkers

De architectuur van interactief beleid maken

Interactief_beleid_maken

Klik HIER voor een vergroting van de afbeelding. 

Fase 1 Start van het proces
Een slechte start betekent het voortdurend achter de feiten aanhobbelen en het verknoeien van energie op het moment dat u die hard nodig hebt voor andere zaken.

Fase 2 Omgevingsanalyse
Dit is een lijst van sleutelfiguren, die bij het interactieve proces moeten worden betrokken. Werken van buiten naar binnen en van onderop kan niet als u niet weet met wie u moet praten.

Fase 3 Consultatieronde
De sleutelfiguren worden geïnterviewd. Het is de kunst is om alle waarheid, wijsheid en vooral ook emotie van deze mensen te halen en vast te leggen als draagvlak voor besluitvorming.

Fase 4 Bloemlezing
De oogst van de consultatieronde wordt verwerkt in een bloemlezing. Die toont de 'menselijke maat' met een weergave van de problemen en oplossingen, gezien door de bril van hen die het raakt.

Fase 5 Probleem- en Oorzaakanalyse
De problemen worden geanalyseerd naar hun onderliggende oorzaken. Daarmee legt u de politiek-bestuurlijke interventiepunten bloot. Het elimineren van oorzaken leidt tot uitvoerbaar beleid.

Fase 6 Expertmeetings
Expertmeetings worden ingezet op de analysefase te valideren, waarmee die fase wordt afgerond. Daarnaast wordt een start gemaakt met de synthesefase door oplossingsrichtingen te duiden.

Fase 7 Visie en Strategie
De visie en strategie is een politiek-bestuurlijke uitspraak met een hoog ambitiegehalte. Het drukt de waarde, de zingeving, de aspiratie uit, het punt op de horizon waar we met z'n allen naar toe willen.

Fase 8 Streefbeelden/doelen
Dit is de uitwerking van de visie in de vorm van een doelenstructuur met de visie als hoogste doel. De streefbeelden vormen de hoofdroutes ernaar toe. De doelen vormen het onderliggend wegennet.

Fase 9 Concrete acties
Een actie vormt een concrete omschrijving van wat exact moet worden gedaan om een eerder vastgestelde oorzaak te elimineren. De acties worden opgenomen in een actieboek.

Fase 10 Uitvoeringsplan
Er is een nieuw plan nodig dat aangeeft wie, wanneer, hoe, in welk tempo en met welke middelen aan de slag gaat om leiding te geven aan het (doen) uitvoeren van de afgesproken acties.

Fase 0 Feiten en cijfers
Gedurende het hele proces worden gegevens verzameld, die moeten aantonen dat alles wat je zegt ook klopt. Het gaat steeds om de vraag: 'Wat zouden we moeten willen weten'?

Zie verder ook

     In de e-cursus Uitvoerbaar Beleid Maken kunt u deze methode tot in detail leren, mede aan de hand van vele tientallen voorbeelden uit de praktijk en van tools die een beleidsmaker nodig heeft om concrete beleidsresultaten te realiseren.