Methode Klinkers

De architectuur van doel stellen

Doel_stellen

Stap 1 Doe een uitspraak over de problematische werkelijkheid
Elk voornemen tot het maken van beleid begint met het gevoel dat er iets niet deugt.
Deze stap behoort tot de sociale psychologie.

Stap 2 Maak met cijfers en feiten waar dat het klopt
Mensen kunnen naar dezelfde werkelijkheid kijken en toch verschillende dingen zien; met cijfers en feiten kunnen waarnemingen worden getoetst op waarheid.
Deze stap behoort tot de methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek.

Stap 3a Zeg dat u, wat u in stap 1 hebt waargenomen, niet wilt
Als het vermoeden bij stap 1 kan worden onderbouwd met cijfers en feiten, dan is het moment gekomen om te zeggen dat u dat niet wilt.
Deze stap behoort tot de politieke wetenschap.

Stap 3b Zeg dat u precies het tegenovergestelde wilt bereiken
Zeggen dat u iets niet wilt is één, zeggen dat u het tegenovergestelde wilt bereiken is twee.
Deze stap behoort eveneens tot de politieke wetenschap.

Stap 4 Waarom wil je dat bereiken?
Politieke uitspraken mogen niet zomaar in de lucht hangen, maar behoren met argumenten te worden onderbouwd.
Deze stap behoort tot het domein van de (formele) logica.

Stap 5 Waar komt het in stap 1 genoemde probleem vandaan?
Het is noodzakelijk om oorzaken van problemen te kennen, want zonder een diagnose/analyse is geen goede therapie/oplossing mogelijk.
Deze stap behoort tot de causaliteitsleer.

Stap 6 Waar in het oorzakelijk complex gaat u het probleem bestrijden?
Dankzij de analyse krijgen we duidelijkheid over de politiek-bestuurlijke interventiepunten. De meeste effectieve bestrijding is het wegnemen van de diepstliggende oorzaken.
Deze stap behoort tot de beleidswetenschap.

Stap 7 Met welke acties gaat u de strijd aan?
Acties zijn gericht op het wegnemen van oorzaken om daarmee gewenste maatschappelijke effecten te bereiken.
Deze stap behoort tot de discipline van de cybernetica.

Zie verder ook

     In de e-cursus Uitvoerbaar Beleid Maken kunt u deze methode tot in detail leren, mede aan de hand van vele tientallen voorbeelden uit de praktijk en van tools die een beleidsmaker nodig heeft om concrete beleidsresultaten te realiseren.