Uw behoefte Kwaliteit van beleid Zoekt u draagvlak in de samenleving?

Zoekt u draagvlak in de samenleving?

Draagvlak kunt u niet kopen. Dat moet u zien te verwerven. Maar hou een paar zaken goed uit elkaar. Niet voor elk onderwerp is het nodig dat een besluitvormende overheid draagvlak heeft. Een overheidsorgaan kan in de omstandigheid komen dat het geheel op eigen gezag en onder eigen verantwoordelijkheid een besluit moet nemen waarvoor geen, weinig of een zeer verdeeld draagvlak bestaat.

Voorbeelden liggen in de sfeer van de invoering van kernenergie, het homohuwelijk (inclusief de plicht van ambtenaren van de burgerlijke stand om een dergelijk huwelijk te sluiten), euthanasie, lokalisering asielzoekerscentrum, rookvrije horeca en andere onderwerpen die de gemoederen soms hoog doen oplaaien. Overheden zijn dan op zichzelf aangewezen en moeten knopen doorhakken vanuit de op dat moment geldende politieke perceptie van het algemeen belang.

Maar veel andere zaken hoeven niet of kunnen niet op eigen gezag door een overheid worden beslist. In zulke gevallen is werken van buiten naar binnen en van onderop een aangewezen zaak. Voor een dergelijke manier van werken hebben wij de 'methode Klinkers': een set van standaarden om uitvoerbaar beleid te maken dat van meet af aan kan rekenen op draagvlak bij degenen die door de besluitvorming zullen worden geraakt.

Voor meer informatie over de manier waarop wij uw beleid met deze methodologie zouden kunnen ondersteunen, kunt u contact met ons opnemen.