Grote Foutenboek

Scheiding tussen bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Dit onderwerp behoort tot de fouten in het Grote Foutenboek. Het is vreselijk om aan mensen de verantwoordelijkheid te geven, maar hen niet met bevoegdheden in staat te stellen de situatie waarvoor zij verantwoordelijk zijn te beïnvloeden.

Kan niet, mag niet en verdient keiharde afkeuring. Met name de politie heeft hier zeer onder te lijden. Gezien vanuit het gezichtspunt van de politiek als veroorzaker van de grootste maatschappelijke problemen staat de politie vaak voor de onmogelijke taak om misdaad te bestrijden (bijvoorbeeld in de context van drugs) die zijn wortels vindt in verkeerde of nalatige politieke besluitvorming. Als politiechefs daarover publiekelijk klagen, ontstaat er soms een conflict dat eindigt in: van het slachtoffer de dader maken.