Grote Foutenboek

Quoteringsbeleid

Hier hebben we weer een fout uit het Grote Foutenboek te pakken. Quoteringsbeleid (of capaciteitsbeleid) is altijd criminogeen en contraproductief. Wat is quoteringsbeleid? Dat is beleid (vaak gevolgd door regels) waarmee een overheid hoeveelheden van iets aan banden wil leggen of terugdringen of juist promoten. Bijvoorbeeld de mestoverschotten willen terugdringen met zoiets als een mineralenboekhouding. Ingewijden weten dat dit in de praktijk leidt tot – laten we zeggen – enige lichtzinnigheid in het omgaan met die boekhouding, in het doen verdwijnen van overschotten in putjes en sloten, gedropt op andermans land of in het geheim getransporteerd naar een ander land. Om in de sfeer van de landbouw te blijven: de melk-, boter-, kaas- en wijnoverschotten zijn op Europees niveau bestreden met quoteringsbeleid als gevolg waarvan een gigantisch frauduleus netwerk is ontstaan dat uiteindelijk, enkele jaren geleden onder het voorzitterschap van Santer, tot de val van de Europese Commissie heeft geleid.

Kijk ook naar het bestrijden van de drugs. Sysiphus, de keuze krijgend om ofwel eindeloos door te gaan met het omhoog rollen van die steen tegen de berg, of zich te gaan begeven in de 'war on drugs' zou gezegd hebben: 'Laat mij maar lekker met die steen rollen, fijn in de buitenlucht, en zo kom ik ook nog aan goede lichaamsbeweging.' De meest bekende criminogene en contraproductieve vorm van quoteringsbeleid was de 'drooglegging' in de Verenigde Staten in de jaren dertig van de vorige eeuw. Pas vanaf die periode heeft de georganiseerde misdaad zich ontwikkeld.

Schuw elke vorm van quoterings- of capaciteitsbeleid en zoek altijd de oplossing van ongewenste hoeveelheden in het elimineren van oorzaken daarvan. Te veel mest lost u op door minder dieren te eten. Dus door duidelijk te maken hoe slecht vlees eten is voor de gezondheid.