Uw behoefte Kwaliteit van beleid Zoekt u naar de menselijke maat?

Zoekt u naar de menselijke maat?

Beleid dat niet start bij de menselijke maat, loopt al snel het risico niet-uitvoerbaar te zijn, met inbegrip van de creatie van niet-handhaafbare regelgeving.

Als de mensen aan de basis (de leraar, de verpleegster, de politieagente, de re√Įntegratiefunctionaris, de brandweerman, de gemeentesecretaris et cetera) zich niet in dat beleid herkennen, loopt de uitvoering ervan meestal fout, krijgen de uitvoerders de schuld, wordt er nieuw beleid gemaakt, met nog meer regels, en koersen we in de richting van een uitvoerings- en handhavingsinfarct.

De 'methode Klinkers' omvat de standaarden voor het ontwerpen en uitvoeren van beleid van buiten naar binnen en van onderop. De menselijke maat is dan ook het alfa en omega van de methode.

Zij is beschreven in de trilogie:
Beleid begint bij de samenleving. Een zoektocht naar de menselijke maat (Lemma 2002). Vakvereisten voor Politiek en Beleid. Geboden en verboden in alfabetische volgorde (KPPC 2003). Basis voor beleidsadvisering, Deontologie, toolkit en beelden (KPPC 2006).

Voorts zijn die standaarden voor de menselijke maat als startpunt van beleid te leren in de e-cursus Uitvoerbaar Beleid Maken.