Uw behoefte Kwaliteit van beleid Wilt u een scan van uw beleid?

Wilt u een scan van uw beleid?

Wij kunnen u daarmee helpen, op de volgende manieren.

Eén mogelijkheid is dat u de Quick scan doet. Als u beleid heeft ontworpen, kunt u aan de hand van een viertal elementaire vragen toetsen of dat beleid ook uitvoerbaar is.

Een tweede mogelijkheid is om ons te vragen een Grondige scan te verrichten. Wij gaan dan op basis van de standaarden van de 'methode Klinkers' het ontworpen beleid doorlichten op zijn zwakke of sterke uitvoerbaarheidskanten.

Een derde mogelijkheid is om die standaarden van de 'methode Klinkers' te leren via een e-cursus Uitvoerbaar Beleid Maken.

Verder wijzen we u op de pagina's op de site die de problematiek van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van beleid beschrijven, de analyse die we daarvan geven en de remedie die we presenteren om beter uitvoerbaar en handhaafbaar beleid te maken.