Openbare dienst Suriname Masteropleiding wetgevingsjuristen

Masteropleiding wetgevingsjuristen

In samenwerking met de Academie voor de Wetgeving van het Ministerie van Justitie in Den Haag verzorgt de Juridische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit in Suriname een Masteropleiding voor Wetgevingsjuristen. In november 2010 heeft Leo Klinkers daaraan een bijdrage mogen leveren in de vorm van een Module Politiek en Bestuur. Als toets hebben de 25 cursisten een mondeling referaat gehouden over een onderwerp dat hen als ambtenaar van een van de ministeries na aan het hart ligt. Op de uitnodiging om dat referaat om te zetten in een kort publiceerbaar artikel hebben 7 cursisten positief gereageerd. De oogst vindt u hier.