KPPC Publicaties

België waarheen?

door Leo Klinkers (16-04-2008)

Lentenummer_CDV0001

De redactie van Christen Democratische Verkenningen brengt viermaal per jaar een themanummer uit. Het lentenummer 2008 is gewijd aan beschouwingen over de evolutie van de staatkundige verhoudingen in België als land en in de deelstaten Vlaanderen en Wallonië. Een vijfentwintigtal auteurs van beide landen, waaronder ook de minister-president van Vlaanderen, Kris Peeters, bepreken talloze aspecten van de federale staatsvorm die wellicht tendeert naar een confederale, de mogelijkheden die een nieuw Beneluxverdrag in 2010 biedt aan versterkte samenwerking van Nederland en Vlaanderen in Europees verband, de manier waarop Nederlanders en Belgen elkaar in taalkundig en cultureel opzicht bejegenen, de verschillen en overeenkomsten tussen beide landen en met name ook de vraag in welke mate de verhoudingen verder kunnen verbeteren.

Omdat ik negen jaar op de rand van Brussel woonde en van nabij kennis heb gemaakt met de vele fascinerende nuances van de vitale Belgische en Vlaamse politiek, mocht ik toetreden tot de kernredactie van dit kwartaalnummer. Om die reden, en omdat ik er zelf enkele bijdragen voor schreef, ben ik niet de aangewezen persoon om er een boekbespreking aan te wijden. Kortheidshalve verwijs ik naar het persbericht.

Het boek werd op 16 april 2008 in Nieuwspoort aangeboden aan de ambassadeur van België. Bij die gelegenheid sprak Isabelle Dupré (Directeur Ceder/Studiedienst CD&V) een interessante rede uit over het staatkundige proces dat zich binnen België aan het voltrekken is.

Later die dag sprak Jean Luc Dehaene, voormalig premier van België, de achtste Norbert Schmelzer lezing uit in de sociëteit De Witte. Ook bij die gelegenheid werd de bundel gepresenteerd.