Boekbesprekingen

Brug tussen theorie en praktijk

Pieter de Jong en Boudewijn Steur (red.), Brug tussen theorie en praktijk, Vereniging voor Bestuurskunde 1973-2008

door Leo Klinkers (januari 2008)

Als actief betrokkene bij de oprichting van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) is het verschijnen van deze jubileumuitgave een bijzonder aangename tour d’horizon door het verleden. De redacteuren Pieter de Jong (voormalig secretaris VB en werkzaam bij de Raad voor het Openbaar Bestuur) en Boudewijn Steur (huidig secretaris van de VB en werkzaam bij het ministerie van BZK) hebben een niet geringe prestatie geleverd als men weet dat ‘ergens’ tijdens secretariaatswisselingen het VB-archief verloren is gegaan. Zij hebben niettemin op bekwame wijze langs twee sporen de geschiedenis van de VB in kaart gebracht: deels door eigen speurwerk in restjes van archieven die ze links en rechts hebben opgespoord, deels door een aantal auteurs aan het werk te zetten die elk vanuit hun eigen herinnering en ervaring VB-wetenswaardigheden op papier hebben gezet. Daaronder ook een bijdrage van mijzelf over de eerste jaren van de VB.

Brug_tussen_theorie_en_praktijk

Voor hen die de VB hebben opgericht en onderhouden als instrument van bevordering van samenhang en samenwerking tussen de theorie en de praktijk van het openbaar bestuur is dit boek een kostbare consolidatie van het collectieve geheugen. Vooral voor de ouderen onder ons. Die kunnen namelijk vertellen welke effecten, acties of maatregelen binnen het openbaar bestuur het gevolg waren van démarches van de kant van de VB. Jaarpublicaties, werkgroepen, deelname in internationale zusterorganisaties en eerbetuigingen zoals bijvoorbeeld de G.A. van Poelje jaarprijs voor uitzonderlijk bestuurswetenschappelijk werk, hebben door de jaren heen de inrichting en het functioneren van de openbare dienst beïnvloed.

Dat is te danken aan het feit dat vanaf de oprichting mensen uit de praktijk in grote getale lid werden waardoor de wetenschappelijk werkzaam zijnde leden voortdurend dichtbij de les werden gehouden en niet ‘losgezongen van de praktijk’ hun eigen gang konden gaan.

Uiteraard denk ik met veel waardering terug aan Arne Leemans, die als initiatiefnemer van de oprichting van de VB, het bevorderen van het algemeen belang door het versterken van de bestuurskundige discipline, altijd van een hogere orde achtte dan het belang van zijn eigen leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. Het was een van de meest verdrietige momenten in mijn leven om bij een bezoek aan hem in een rusthuis in Doorn mee te maken dat de ziekte van Alzheimer reeds zover was voortgeschreden dat hij me niet meer herkende.