Boekbesprekingen

Publiekrecht in de leer

Michiel Heldeweg, Bernd van der Meulen en Jos Teunissen (red.), Publiekrecht in de leer, Liber amicorum Twan Tak, Wolf Legal Publishers 2008

door Leo Klinkers (januari 2009)

Publiekrecht_in_de_Leer

Ruim tien jaar waren Twan Tak en ik collega’s aan het Instituut voor Staats- en Administratiefrecht van de juridische faculteit in Utrecht. Begin jaren tachtig vertrok hij naar Maastricht om aldaar hoogleraar te worden. Ik verliet de universiteit om als zelfstandig bestuurskundig adviseur verder te gaan. Eind 2007 ging Twan met emeritaat maar hij hield zijn afscheidsrede op 19 december 2008. Hij had dus genoeg tijd om zich goed voor te bereiden op die laatste oratie. Daarin nam hij de luisteraars mee op een tocht langs de geschiedenis van het ontstaan en de bloei van de zogeheten Maastrichtse School, die – met het ‘Model Tak’ als grondslag – een eigenstandige visie op het bestuurs(proces)recht inhoudt, vaak in afwijking van hetgeen de Raad van State als heersende leer pleegt aan te houden.

Drie medewerkers van Twan Tak, allen inmiddels tot het ambt van hoogleraar geroepen, namen het initiatief om een liber amicorum samen te stellen. Waaronder een bijdrage van mijzelf. Naast de afzonderlijke publicaties van de leden van de Maastrichtse School bevat dit boek een waardevol overzicht van de opvattingen van een groep bestuursrechtgeleerden over de rol en functie van het administratieve (proces)recht in functie van het beschermen van het belang van de burger.