Boekbesprekingen

The Tipping Point

Malcolm Gladwell, The Tipping Point, How Little Things Can Make a Big Difference, Abacus 2000

door Peter Hovens

Tipping_point_10001

Dit intrigerende boek gaat over de vraag hoe sociale epidemieën ontstaan. Dat zijn grote (maatschappelijke) veranderingen die plotseling – op het eerste gezicht onverklaarbaar –  opkomen. Ze beginnen met iets kleins, maar hebben grote gevolgen. Waarom gebeurt dat de ene keer wel en de andere keer niet?

Gladwell geeft daar een aantal verklaringen voor, die terug te voeren zijn op de Wet van de Enkeling, de Factor van het Beklijven en de Kracht van de Omgeving. Met tal van aansprekende voorbeelden laat de schrijver zien waardoor het omslagpunt heeft kunnen plaatsvinden. Enkele personen met bijzondere eigenschappen maken het verschil. Het wel of niet beklijven van een boodschap hangt vaak af van een kleine wijziging in de presentatie. Onze omgeving heeft een grotere invloed op ons gedrag dan we denken. Een omslagpunt is verklaarbaar vanuit de combinatie van de drie invalshoeken, waarbij telkens geldt dat het de kleine dingen zijn die het ’m doen.

Relatie met de ‘methode Klinkers’
Eén van de vier architecturen waarop de methode Klinkers is gebouwd, is die van het doorbreken van de status-quo. Ook hier geldt dat het succes afhankelijk is van op zichzelf kleine dingen. Zo zal een omslagpunt alleen kunnen worden gerealiseerd als de opdrachtgever met voldoende gezag zegt: ‘Ik wil dat het verandert.’ Juist door het organiseren van grote betrokkenheid zal de boodschap beklijven en voldoende draagvlak genereren om een veranderingsproces in gang te zetten en te houden. Het resultaat van een stevig interactief proces levert een schat aan informatie op. Deze informatie wordt geanalyseerd. Dankzij die analyse worden relevante aspecten zichtbaar, die anders onder de oppervlakte zouden blijven. En het zijn juist deze aspecten, vaak klein en eenvoudig, die het grote verschil maken. Zij vormen de aanknopingspunten om morgen met groot succes iets anders te doen dan wat men vandaag deed.