Bestuur en Beleid Suriname Fundament politiek

Fundament politiek

Het fundament van de Politiek bestaat uit een

a. een Regeerakkoord dat de ambities en wensen van coalitiepartijen vastlegt,
b. een Regeringsverklaring waarin de regering bij monde van de President toelicht hoe men de ambitie en wensen van het Regeerakkoord tijdens de regeerperiode zal uitwerken.