Boekbesprekingen

Afscheidsrede Frank Ankersmit

door Leo Klinkers (10 mei 2010)

De rede die Frank Ankersmit als hoogleraar geschiedfilosofie uitsprak ter gelegenheid van zijn afscheid in Groningen, is een bijzonder document. Ankersmit onderzoekt de grondslagen van het begrip democratie zoals zich dat in de 18e. eeuw via diverse interpretaties ontwikkelde. Hij komt tot de bevinding dat een begrip als 'representatieve democratie' strikt genomen niet bestaat. Wat wij aanmerken als een parlement verdient slechts de benaming van 'electieve aristocratie', een verzameling personen die na verkiezing - vooral ook door het grondwettelijke 'zonder last of ruggespraak '- niets meer met het kiezersvolk te maken hebben.

Klik hier voor de rede van Ankersmit.