Uw behoefte Kennis en inzicht Opleiding en training

Opleiding en training

Naast het ondersteunen van overheden in diverse landen bij het oplossen van politieke en maatschappelijke problemen, vooral op het vlak van het maken van uitvoerbaar beleid en handhaafbare regels, besteedt Klinkers Public Policy Consultants veel aandacht aan het geven van onderwijs. KPPC verzorgt (meerdaagse) workshops en seminars over politiek en bestuur, beleid en regelgeving, management en organisatie. Opleiden vindt ook steeds plaats in de context van trainingen van ambtelijke projectteams, belast met een proces van verandering van gecompliceerde maatschappelijke problemen conform de 'methode Klinkers'. 

De inhoud van dit soort opleiding en training gaat over de standaarden die men in het openbaar bestuur moet kennen en toepassen op het punt van uitvoerbaar beleid maken. Sinds 2007 kunt u deze standaarden, naast de traditionele klassikale lesvorm, ook leren door middel van de e-cursus Uitvoerbaar Beleid Maken. Deze e-cursus bieden wij in verschillende vormen aan: e-learning, blended learning en action learning.

Hogere ambtenaren, bestuurders en leden van de volksvertegenwoordiging krijgen een ontzaglijke hoeveelheid stukken onder ogen. Die zijn niet altijd even 'lekker' geschreven. Noch is altijd duidelijk wat er eigenlijk beslist wordt als u met dergelijke stukken akkoord gaat. Tijdens cursussen besteden we tevens aandacht aan de vraag hoe ambtenaren een knap stuk beleidswerk op een heldere en overtuigende manier op papier moeten krijgen.