Uitvoerbaarheid beleid toetsen

Quick scan

Beleid maken heeft maar één doel: politiek beoogde maatschappelijke effecten realiseren. Te vaak mislukt dat. Door twee oorzaken:
• door gebrek aan kennis van, en ervaring met, de standaarden van uitvoerbaar beleid maken;
• door met een traditionele aanpak steeds weer dezelfde systeemfouten1 te maken.

Als het beleid dan mislukt, krijgen de uitvoerders meestal de schuld. Daarna maakt men gewoon weer nieuw beleid, met een boel nieuwe regels. Beleidsopstapeling met een uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidsinfarct is daarvan het gevolg.

Met onderstaande quick scan kunt u voorkomen dat verkeerd ontworpen beleid in uitvoering wordt gebracht. Of beter nog, u krijgt inzicht in de vraag hoe u uitvoerbaar beleid moet ontwerpen. Dat is beter dan er te laat achter komen dat het niet goed in elkaar steekt. 

Wij behandelen vier vragen. Als u die overwegend negatief beantwoordt, heeft het geen zin om nog meer vragen te stellen. Daar wordt u dan alleen maar verdrietig van. Beter is het om dan de volgende alinea in overweging te nemen.
Klik hier als u Klinkers Public Policy Consultants een grondige scan wilt laten uitvoeren conform de 'methode Klinkers'. Of klik hier als u met de e-cursus Uitvoerbaar Beleid Maken zelf wilt leren hoe het WAT, HOE en WAAROM van uitvoerbaar beleid maken in elkaar zit.

Vraag 1 Is het probleem voldoende helder omschreven?  Zie het antwoord
Vraag 2 Wordt het probleem onderbouwd met cijfers en feiten?  Zie het antwoord
Vraag 3 Is de samenleving, de uitvoering en de handhaving betrokken bij het identificeren en interpreteren van het probleem?  Zie het antwoord
Vraag 4  Zijn de onderliggende oorzaken van het probleem geanalyseerd?  Zie het antwoord

Dit zijn vier elementen uit de 'methode Klinkers', de methodologie met de standaarden voor uitvoerbaar beleid maken. Deze  door Leo Klinkers in de jaren zeventig aan de Rijksuniversiteit Utrecht ontworpen methode heeft een hecht wetenschappelijk fundament. De methode is vanaf eind jaren zeventig toegepast in vele tientallen projecten in het openbaar bestuur van diverse landen.

1. Een systeemfout is een ernstige zaak. De schade die zo’n fout veroorzaakt, is doorgaans niet meer goed te maken. Dat blijft u in de rest van het proces achtervolgen.