Introductie

Opleiden voor functies in de openbare dienst - politiek, bestuurlijk of ambtelijk - is een onderdeel van het aanbod van Klinkers Public Policy Consultants. Vandaar ook de steeds aanwezige belangstelling om aandacht te schenken aan markante ontwikkelingen op dit gebied. Zie bijvoorbeeld de passages in de studie over de Nota Vernieuwing Rijksdienst.

Ik was in het eerste bestuur van de Vereniging voor Bestuurskunde (medio jaren zeventig) als vice-voorzitter o.m. belast met het bevorderen van bestuurskundig onderwijs. In die functie was er veel contact met het Rijksbestuursstudiecentrum, later Rijksopleidingsinstituut (ROI) geheten. Als docent heb ik voor het ROI ongeveer twintig jaar cursussen verzorgd op het vlak van analyse en synthese van beleid en uitvoerbaar beleid maken. Samen met collega Dirk Scheele schreef ik in 2007 onderstaande korte verhandeling over de manier waarop het ROI in de jaren zeventig en tachtig werd fijngewreven tussen belangen van ministeries en universiteiten.