Introductie

De rijksdienst wordt weer onder handen genomen. De basis daarvoor is de in september 2007 verschenen Nota Vernieuwing Rijksdienst. Wat er in die context plaatsvindt wordt in deze rubriek gevolgd.
Nota vernieuwing rijksdienst (1): Enkele kanttekeningen
Nota vernieuwing rijksdienst (2): De Kenniskloof
Nota vernieuwing rijksdienst (3): Een verslag
Nota vernieuwing rijksdienst (4): Het stelsel van de externe adviesraden
Nota vernieuwing rijksdienst (5): Jaarverslag 2007 Algemene Rekenkamer
Nota vernieuwing rijksdienst (6): Het bijzondere van het ambtenaarschap