Bestuur en Beleid Suriname Samenwerking Suriname Nederland

Samenwerking Suriname Nederland

door Leo Klinkers

Tussen Suriname en Nederland bestaan tientallen samenwerkingsverbanden. Veel projecten worden gefinancierd uit het restant van de zogeheten Verdragsmiddelen, het bedrag dat Suriname in 1975 bij zijn onafhankelijkheid ontving. Daarnaast zorgen vele initiatieven van gemeenten, maatschappelijke organisaties en privépersonen voor intensieve contacten tussen beide landen.

Zo ook de gemeente Amsterdam. Die sloot in juni 2006 een overeenkomst tot samenwerking met de Surinaamse overheid. Daarin zit o.m. ondersteuning van de huisvestingspolitiek van de Surinaamse regering. Onlangs werd daaraan een nieuw samenwerkingsverband toegevoegd. Met de volgende achtergrond.

Wellicht herinnert u zich de watersnood in het binnenland van Suriname in de zomer van 2006. Op sommige plaatsen steeg het peil van de rivier met wel negen meter. Omdat de dorpen aan de randen van de rivieren liggen, spoelde er een aantal weg. De noodhulp werd georganiseerd door het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing, onder leiding van luitenant-kolonel Jerry Slijngard Msc.

Om zich nog beter te kwalificeren voor het bestrijden van mogelijke toekomstige rampen heeft dat Centrum op 22 juni 2007 met de gemeente Amsterdam een Raamovereenkomst gesloten. De Nationale Rampencoördinator Jerry Slijngard en mevrouw mr. Maureen Sarucco, directeur Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam tekenden die overeenkomst.

Terzijde valt te melden dat Maureen Sarruco op 27 november 2007 uit handen van Prins Willem Alexander de bokaal ontving voor de Overheidsmanager van het jaar 2007. Zie de foto.

Overheidsmanager_2007_Sarucco