Introductie

In deze rubriek wordt aandacht geschonken aan politiek-bestuurlijke zaken, al dan niet in relatie tot maatschappelijke en sociaal-economische ontwikkelingen. U vindt hier :

1. Ontwikkelingsplan 2012-2016.
2. Bryan X, een bijzonder politiek theaterstuk
3. Onderwerpen over de samenwerking tussen Suriname en Nederland.
4. De positie van het Midden- en Kleinbedrijf als motor van de nationale economie.
5. Het regeerakkoord 2010-2015
6. Fundament politiek
7. Interessante artikelen.