Introductie

In deze rubriek vindt u bijdragen over de politiek-bestuurlijke aspecten van, uit of over Vlaanden, zoals:
1. De Strategienota Nederland, een initiatief van de Vlaamse regering om de banden met Nederland in velerlei opzicht aan te halen.
2. Solidariteitskwesties tussen Vlaanderen en Nederland.
3. De vraag naar de overeenkomsten en verschillen tussen de Vlaamse en Nederlandse identiteit.
4. Bijdragen over grensoverschrijdende samenwerking.