Trilogie Vanaf 2001 heeft Leo Klinkers de 'methode Klinkers' vastgelegd in een drietal boeken.
image Trilogie
blank

Publicaties en Projecten

Publicaties

Klik hier voor de Trilogie

De lijst van publicaties bestaat uit:

Deel A: publicaties uit de periode 1970-1983, deels werkzaam als gemeenteambtenaar te Amersfoort, deels als universitair hoofddocent aan de Rijksuniversteit Utrecht.

Deel B: publicaties uit de periode 2001-heden.

Publicaties uit de periode 1983-heden hebben doorgaans het karakter van producten van projecten die met de 'methode Klinkers' zijn uitgevoerd.

Lees meer...

Projecten

In de periode van 1983 tot heden heeft KPPC in het kader van opdrachten voor departementen, provincies en gemeenten rapporten, nota's, studies en analyses geschreven. Voor zover het gaat om openbare geschriften staat hieronder een gegroepeerde selectie van opdrachten die tot publicaties hebben geleid.

De onderwerpen met een * zijn gemaakt op basis van de zogeheten 'methode Klinkers'.

Lees meer...