Trilogie Vanaf 2001 heeft Leo Klinkers de 'methode Klinkers' vastgelegd in een drietal boeken.
image Trilogie
blank

Suriname

Masteropleiding wetgevingsjuristen

In samenwerking met de Academie voor de Wetgeving van het Ministerie van Justitie in Den Haag verzorgt de Juridische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit in Suriname een Masteropleiding voor Wetgevingsjuristen. In november 2010 heeft Leo Klinkers daaraan een bijdrage mogen leveren in de vorm van een Module Politiek en Bestuur. Als toets hebben de 25 cursisten een mondeling referaat gehouden over een onderwerp dat hen als ambtenaar van een van de ministeries na aan het hart ligt. Op de uitnodiging om dat referaat om te zetten in een kort publiceerbaar artikel hebben 7 cursisten positief gereageerd. De oogst vindt u hier.

Organisatieverandering

door Humphrey A.R. Bendt MSc.

Bij organisatieverandering: eerst de politieke cultuur veranderen, daarna de ambtelijke

Dit stuk is gepubliceerd in De Ware Tijd op 2 november 2007

Tijdens een workshop met leidinggevenden van een ministerie stond het thema politiek en ambtelijke cultuur centraal. Ons bureau werd namelijk ingehuurd om gedurende drie dagen een groep van 30 hoge ambtenaren te faciliteren. Het doel van de workshop was het gezamenlijk ontwerpen van strategisch human resource management beleid voor hun ministerie. “Van PZ naar HRM.” Wie serieus het personeelsbeleid wil veranderen moet er rekening mee houden dat een belangrijke succesfactor is bij het doorvoeren van HRM: een democratische, open, vraaggestuurde, flexibele, resultaatgerichte en innovatieve cultuur. Cultuurverandering in organisaties begint en eindigt bij het gedrag van mensen.

Lees meer...

Surinaams talent

door Leo Klinkers (december 2008)

Suriname bezit een veelvoud aan talenten. De meest bekende zijn de voetballers. Maar ook buiten de sport zijn er mannen en vrouwen van Surinaamse oorsprong met uitzonderlijke kwaliteiten. In de wetenschap, de journalistiek, de ondernemerswereld, de advocatuur en zeker ook in de openbare dienst. Omdat de hierna beschreven personen allemaal op hun manier bezig zijn met verstandige zaken voor de samenleving heb ik ze binnen deze rubriek Openbare Dienst opgenomen.

Enkelen van de hierna beschreven personen kende ik al voordat ik in 1978 voor de eerste keer Suriname bezocht en aldaar een lezing aan de Anton de Kom universiteit verzorgde, op verzoek van professor Koen Ooft. De anderen zijn daarna in meer of mindere mate binnen mijn gezichtsveld gekomen. Ik acht hen allen hoog.

Lees meer...