Trilogie Vanaf 2001 heeft Leo Klinkers de 'methode Klinkers' vastgelegd in een drietal boeken.
image Trilogie
blank

Opleidingszaken

Het Rijksopleidingsinsituut (ROI)

door Leo Klinkers en Dirk Scheele.1
Den Haag, 5 juni 2007

Inleiding
Dit stuk beschrijft globaal de betrokkenheid van het Rijksopleidingsinstituut (ROI) bij opleidingsontwikkelingen voor de openbare dienst in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Genoemde jaartallen en perioden zijn niet altijd accuraat. Daarvoor is nader archiefonderzoek nodig. Plus gesprekken met betrokkenen uit die jaren. Bij voorkeur groepsgesprekken, omdat de herinnering van de een leidt tot herinneringen bij een ander.
De auteurs zijn in deze periode intensief bij de in dit artikel beschreven ontwikkelingen betrokken geweest.

Lees meer...

Introductie

Opleiden voor functies in de openbare dienst - politiek, bestuurlijk of ambtelijk - is een onderdeel van het aanbod van Klinkers Public Policy Consultants. Vandaar ook de steeds aanwezige belangstelling om aandacht te schenken aan markante ontwikkelingen op dit gebied. Zie bijvoorbeeld de passages in de studie over de Nota Vernieuwing Rijksdienst.

Ik was in het eerste bestuur van de Vereniging voor Bestuurskunde (medio jaren zeventig) als vice-voorzitter o.m. belast met het bevorderen van bestuurskundig onderwijs. In die functie was er veel contact met het Rijksbestuursstudiecentrum, later Rijksopleidingsinstituut (ROI) geheten. Als docent heb ik voor het ROI ongeveer twintig jaar cursussen verzorgd op het vlak van analyse en synthese van beleid en uitvoerbaar beleid maken. Samen met collega Dirk Scheele schreef ik in 2007 onderstaande korte verhandeling over de manier waarop het ROI in de jaren zeventig en tachtig werd fijngewreven tussen belangen van ministeries en universiteiten.