Trilogie Vanaf 2001 heeft Leo Klinkers de 'methode Klinkers' vastgelegd in een drietal boeken.
image Trilogie
blank

Suriname

Ontwikkelingsplan 2012-2016

Eind november 2011 heeft De Nationale Assemblee het Ontwikkelingsplan 2012-2016 bij wet goedgekeurd. Vervolgens zijn de doelen en acties gevisualiseerd in een groot schema. Dat geeft de marsroute aan voor het transformatieproces dat de regering Bouterse - Ameerali voor het volk van Suriname wenst te realiseren.

Bryan X, een bijzonder politiek theaterstuk

Geachte mevrouw Ganga,

Verbluft en verbijsterd verliet ik op 24 juni jl. Theater Unique. En dat ben ik nog steeds. Staat u me daarom toe, via deze open brief, de diepe indruk die de première van uw toneelstuk Bryan X bij mij achterliet, van mij af te schrijven.
Laat mij beginnen bij het applaus na afloop. Ik ben ervan overtuigd dat het publiek het betreurde dat er na zo’n schouwspel alleen maar een staande ovatie mogelijk was. Ongetwijfeld in dank aanvaard door u en de spelers, maar toch een onvoldragen middel voor een publiek dat uiting wil geven aan grote waardering.

Lees meer...

Interessante artikelen

In deze rubriek staan interessante artikelen.

1. Humphrey Bendt MSc, Creatief leiderschap, innovatie en ondernemerschap. Surinaamse burgers willen meer kwaliteit voor hun geld. In: Dagblad Suriname van 4 januari 2008.
2. Nico Waagmeester, onder pseudoniem van Kabir de Visser, Etnisch inclusief. In: De Ware Tijd van 2 februari 2008.
3. Nico Waagmeester, onder pseudoniem van Kabir de Visser, De quantumsprong van ontwikkelingen. In: De Ware Tijd van 16 februari 2008.
4. Nico Waagmeester, VSB Nieuwslijn 527 van 2008.
5. Nico Waagmeester produceert als een van zijn meesterwerken een overzicht van de politieke, economische, sociale ontwikkelingen van Suriname. Zie zijn Terugblik Suriname 2007 voor een volledig en diepgaand overzicht van de state of the art in 2007.

Fundament politiek

Het fundament van de Politiek bestaat uit een

a. een Regeerakkoord dat de ambities en wensen van coalitiepartijen vastlegt,
b. een Regeringsverklaring waarin de regering bij monde van de President toelicht hoe men de ambitie en wensen van het Regeerakkoord tijdens de regeerperiode zal uitwerken.

Regeerakkoord 2010-2015

door Leo Klinkers (24-08-2010)

Op 21 augustus 2010 sloten de partijen die tezamen de regering Bouterse-Ameerali vormen een regeerakkoord. In slechts 5 pagina's - een voorbeeld dat navolging verdient - geven de Mega Combinatie, de A Combinatie en de Volksalliantie aan op grond van welke overwegingen zij hun gezamenlijke regeermacht zullen aanwenden ter versterking van de soevereiniteit, de rechtsstaat en de welvaart van Suriname.

Punt 15 van het regeerakkoord vermeldt het volgende: 'Verbetering van het investeringsklimaat, waaronder het treffen van maatregelen ter verbetering van de internationale ranking van Suriname (“ease of doing business”), het opzetten van industriehallen, free-zones en de instelling van One Stop Windows'. Zie hiervoor ook het door Klinkers opgestelde rapport Gemakkelijker kunnen ondernemen in Suriname.

Meer artikelen...

Pagina 1 van 2

Start
Vorige
1