Trilogie Vanaf 2001 heeft Leo Klinkers de 'methode Klinkers' vastgelegd in een drietal boeken.
image Trilogie
blank

Huis van de democratie

Huis van de democratie (3)

Huis van de democratie en Groindwetpad

door Leo Klinkers (29 juni 2008)

De hernieuwde belangstelling voor de Grondwet heeft ook de idee van een Grondwetpad opgeleverd. Omdat het inhoudelijk nauw verwant is met de creatie van een Huis voor de democratie en de rechtsstaat plaats ik het onder dit thema. Hierna volgt de tekst waarmee de instelling van dat Grondwetpad wordt bepleit en wie dat initiatief heeft genomen.

HET NEDERLANDSE GRONDWETPAD

Een aantal Nederlandse bestuurders/ambtenaren maakten tijdens een studiereis in 2004 kennis met de Freedom Trail: een rode lijn dwars door de stad die historische punten aandoet. Een bijbehorende beschrijving geeft aan wandelaars informatie over de plaatsen die betreden worden. Boston is belangrijk omdat de Boston Tea-party (1773) beschouwd wordt als één van de gebeurtenissen die leidden tot de opstand tegen en later de onafhankelijkheid van Amerika ten opzichte van het koloniale Engeland. Deze ervaring inspireerde hen tot het voorstel om een Nederlands Grondwetpad te ontwikkelen*: 

Lees meer...

Huis van de democratie (2)

Huis van de democratiei en rechtsstaat

door Leo Klinkers (24 mei 2008)

Zoals u wellicht opmerkt is de titel veranderd. Wat ik in februari 2008 op de site zette onder de titel Huis van de democratie heet nu Huis van de democratie en rechtsstaat. Dat komt door de brief die de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de minister-president en de minister van Justitie, op 15 mei 2008 aan de Tweede Kamer stuurde. Dit is de lang verwachte reactie van het kabinet op het - door het parlement, de gemeente Den Haag en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling sterk ondersteunde - burgerinitiatief om tot de oprichting van een dergelijk Huis te komen. Zie Huis van de democratie (1) voor de achtergronden daarvan.
De kabinetsreactie bevat enkele belangrijke aandachtspunten:

1. Het initiatief vanuit de samenleving om tot een Huis van de democratie te komen wordt door het kabinet sterk gekoppeld aan zijn welbekende opvattingen over burgerschap en over de rechten en plichten die daaraan zijn verbonden. Wat dat betreft is het kabinet consistent. Terzijde merk ik op dat dit een van de speerpunten was van het eindrapport van de Nationale Conventie.

Lees meer...

Huis van de democratie (1)

door Leo Klinkers (4 februari 2007)

Sinds een aantal jaren beijvert een groep burgers, met warme belangstelling voor de democratie, zich voor de oprichting van een Huis van de Democratie. De bedoeling is een echt gebouw, trefpunt voor jeugd, nieuwkomers en volwassenen, die zich willen onderdompelen in het rijke gedachtegoed van de democratie.

De Tweede Kamer zelf is te klein voor de opvang van enkele honderdduizenden bezoekers per jaar. Daarom moet er in de buurt van het parlement een aparte ruimtelijke voorziening komen. Dat huis staat er overigens nog niet. Toen in 2007 het debat speelde over de vraag naar de locatie van het Nationaal Historisch Museum, uiteindelijk toegewezen aan Arnhem, was de gedachte dat bij toewijzing aan Den Haag het Huis van de Democratie in dat Museum gehuisvest zou worden. Men dacht daarbij aan een plek hoek Spui/Kalvermarkt, tussen het Stadhuis en de Tweede Kamer.

Lees meer...