Trilogie Vanaf 2001 heeft Leo Klinkers de 'methode Klinkers' vastgelegd in een drietal boeken.
image Trilogie
blank

Wie is KPPC

Wie is KPPC?

Klinkers & Hovens Public Policy Consultants (KPPC) is in 1983 opgericht door mr. dr. Leo E.M. Klinkers. Het is een klein bestuurskundig adviesbureau, gespecialiseerd in het bieden van steun bij het maken van uitvoerbaar overheidsbeleid. KPPC is niet aan een politieke partij verbonden en werkt voor overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven die relaties met overheden onderhouden. Tot nu toe heeft het bureau projecten gedaan in Nederland, België, Thailand, Indonesië, Portugal, Suriname en Aruba.

Videopagina

Dit is een testpagina voor de videoproducties.
 

Onze gedragscode

In de loop der jaren hebben we geleerd dat ook voor overheidsadviseurs regels gelden waarbinnen zij hun vak horen uit te oefenen. Het gaat dan om iets meer dan met twee woorden spreken en weten in welke hand je de vork moet houden. De regels pretenderen het begrippenkader te zijn van een savoir de procéder, een deontologie of gedragscode, opgeslagen in het verstand en in het gevoel van een goed adviseur.

Dit soort regels achten we noodzakelijk als tegenwicht tegen de invloed die adviseurs hebben op politieke besluitvorming. Het is voldoende om te beseffen dat adviseurs macht en invloed hebben en dat een democratisch land er verstandig aan doet om mechanismen van checks and balances in te bouwen, zonder te vervallen in onnodige bureaucratisering of regulering. Overheidsadviseurs kunnen geen verantwoording afleggen, anders dan door de vereiste kwaliteit te leveren, of door ontheven te worden van hun opdracht, al dan niet onder betaling van een vergoeding voor de schade die ze mogelijk hebben aangericht. Daarom vormen gedragsregels voor ons het ethische fundament van het vak van overheidsadviseur.

Lees meer...

Licentiehouders

Klinkers & Hovens Public Policy Consultants werkt in beleidsveranderingsprojecten vaak samen met andere adviseurs. Omdat sommigen vervolgens belangstelling blijken te hebben om ook de 'methode Klinkers' te gaan toepassen, is een systeem van licentiehouderschap ontwikkeld. Dat heeft verschillende vormen:
  • Individuele beleidsadviseurs kunnen na training en certificering een licentiehouderschap verwerven. Voor opleidingsinstellingen geldt dat zij een licentie kunnen kopen om de e-cursus Uitvoerbaar Beleid Maken aan hun cursisten te gaan aanbieden.
  • De individuele licentiehouders zijn onder bepaalde voorwaarden gerechtigd om binnen deze vorm van afstandonderwijs als begeleider te fungeren. Op dit moment is licentie verleend aan het Bestuurskundig Adviesbureau Peter Hovens.
  •  

Belangstellenden kunnen contact met ons opnemen.

Onze motivatie

Als gemeenteambtenaar hebben we 'het vak' geleerd, als wetenschapper dat vak diepgaand bestudeerd om het vervolgens als bestuurskundig adviseur uit te oefenen. In het contact met burgers, ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers is langzaam het inzicht gegroeid wat het betekent om te werken in de context van het algemeen belang.

Dat heeft geleid tot een motivatie met een drietal uitgesproken onderdelen, waarmee KPPC de bestuurskundige advisering en het bestuurskundige onderwijs verricht.

  • Motivatie 1: de politiek die zoveel kapot maakt
  • Motivatie 2: veranderingsprocessen die zoveel instabiliteit veroorzaken
  • Motivatie 3: de deontologie van beleidsadviseurs
  •  

Lees meer...

Peter Hovens

 

Peter_HovensIk heb bestuurskunde gestudeerd aan de - wat tegenwoordig - Universiteit Twente heet. Een boeiende opleiding, die echt bij mij paste. Ik ben van nature generalist en dus was een waaier aan vakken als 'politicologie', 'sociologie', 'recht', 'economie' en 'methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek' voor mij een waar genot.

Ik heb zolang ik mij kan herinneren belangstelling gehad voor wat zich in de samenleving afspeelt in het algemeen en de politieke oriëntatie daarop in het bijzonder. Dat begon al in de zesde klas van de lagere school. We speelden toen verkiezingen na, compleet met lijsten, programmapunten en campagnevoeren.

Lees meer...

Meer artikelen...

Pagina 1 van 2

Start
Vorige
1