Trilogie Vanaf 2001 heeft Leo Klinkers de 'methode Klinkers' vastgelegd in een drietal boeken.
image Trilogie
blank

Internationale aspecten

De spanning tussen Intergouvernementeel en Supranationaal besturen

In het artikel The legitimacy of public policy beschrijft mr. Hans Lim A Po de spanning tussen het intergouvernementele en het supramationale bestuurssysteem in de regionale context van CARICOM. Veel van zijn observaties gaan op voor het Europese systeem dat deels intergouvernementeel is, deels supranationaal.

De Surinamebrief van augustus 2011

Tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in december 2010 werd Minister Rosenthal verzocht de Tweede Kamer nader te informeren over het standpunt van de regering jegens Suriname. Eind augustus 2011 stuurde de Minister het antwoord in de vorm van een Surinamebrief. Daarin staat onder meer dat wederzijdse relaties kunnen worden verdiept door projecten van vermaatschappelijking te blijven steunen, dat ook relaties van overheid tot overheid mogelijk blijven, met name op gebieden van rechtsstaat en veiligheid. De regering neemt overigens het standpunt in dat de Toescheidingsovereenkomst vooralsnog niet beëindigd zou moeten worden.