Trilogie Vanaf 2001 heeft Leo Klinkers de 'methode Klinkers' vastgelegd in een drietal boeken.
image Trilogie
blank

Het Grote Foutenboek

In het openbaar bestuur treffen zien we bij de ontwikkeling van beleid telkens weer dezelfde fouten terugkeren, die voor de samenleving dikwijls vervelende gevolgen hebben. De praktijk wijst uit dat de overheid maar niet van die fouten leert. De kritische samenleving ziet dat ook en vraagt zich vertwijfeld af waarom het allemaal niet beter kan, waarom zaken niet eenvoudiger geregeld kunnen worden, waarom geen gevolg wordt gegeven aan de uitkomsten van parlementaire enquêtes, waarom politieke compromissen gedrochten van wetgeving opleveren. Het zijn juist deze verschijnselen die het vertrouwen in de overheid ondermijnen en niet zoals zo vaak wordt genoemd: de kloof tussen politiek en burger.

De methode Klinkers is erop gericht om (structurele) fouten die worden gemaakt bij de beleidsvorming en –uitvoering te voorkomen. Een overzicht van die fouten hebben we opgenomen in het Grote Foutenboek. Hieronder geven we een opsomming van die fouten, die u ook systeemfouten mag noemen. U kunt erop klikken om verdere informatie te krijgen.

Vanaf 2011 gaan we voorbeelden uit de praktijk verzamelen. Heeft uzelf zo'n voorbeeld, laat het ons weten.

Grote Fouten

Aansturen van professionals

Afrekenen op het resultaat

Jumping to solutions

Juridisering van het bestuur

Machten- en belangenanalyse

Niet in acht nemen van draagtijd

Niet kunnen loslaten

Quoteringsbeleid

Scheiding tussen bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Scheiding van beleid en uitvoering

Soort zoekt soort

Valkuil van het oplossingendenken

Zoeken naar economy of scale