Trilogie Vanaf 2001 heeft Leo Klinkers de 'methode Klinkers' vastgelegd in een drietal boeken.
image Trilogie
blank

Uitvoerbaar Beleid Maken

De e-cursus Uitvoerbaar Beleid Maken is een cursus op post-academisch niveau die u als afstandsonderwijs kunt volgen. Aan het einde van de cursus en nadat de opdrachten voldoende zijn uitgevoerd, ontvangt de cursist een certificaat.

E-learning
De cursus Uitvoerbaar Beleid Maken is gebaseerd op de 'methode Klinkers'en wordt aangeboden in een digitale leeromgeving. Het is een vorm van e-learning of distance learning. U kunt de cursus individueel volgen, onder begeleiding van een e-coach die u op afstand zal begeleiden. Wij bieden daarnaast de mogelijkheid om cursisten in een groep te plaatsen, een leergemeenschap, waardoor u met medecursisten kunt samenwerken. Of dat realiseerbaar is, hangt overigens af van het aantal cursisten op het betreffende moment.

De voordelen van e-learning
E-learning kent een aantal voordelen ten opzichte van het reguliere, klassikale onderwijs. In de eerste plaats kunt u de informatie bestuderen wanneer het u uitkomt. U kunt het programma vanzelfsprekend volgen in uw eigen tempo, tenzij u besluit om met een aantal cursisten een studiegroep te formeren. U bent niet afhankelijk van de plaats waar u zich bevindt, als u maar een pc met internetverbinding bij de hand heeft. U hoeft natuurlijk niet te reizen om de cursus te volgen, daarmee bespaart u tijd en geld. Deze cursus biedt u alle informatie die u nodig heeft, er komen geen extra kosten bij voor de aanschaf van boeken of syllabi. Ten slotte, wilt u een en ander nog een keer bestuderen/raadplegen dan kan dat zo vaak u maar wenst.

Blended learning
Naast de digitale vorm van leren op afstand kunnen - naar gebleken behoefte - 'klassikale' sessies plaatsvinden. Zowel voor individuele cursisten als voor een groep die samen een leergemeenschap vormt. Dan mengen we het afstandsonderwijs met directe aanwezigheid in een traditionele leeromgeving, een klaslokaal. Dat is blended learning. Voor overleg over de opzet en uitwerking van opdrachten kan dat zinvol zijn. Dergelijke sessies bereiden we voor aan de hand van de behoeften en wensen van de cursisten.

Action learning
Bij deze vorm van leren gaan theorie en praktijk hand in hand. Cursisten die vanuit hun organisatie de opdracht hebben om een veranderingsproces op te zetten in een projectmatige werkvorm, dat moet leiden tot uitvoerbaar en gedragen beleid, kunnen via deze cursus de vereiste theoretische basis combineren met het opdoen van praktische vaardigheden en het geleerde meteen toepassen in de praktijk. De opdrachten die in de cursus aan u worden voorgelegd, kunnen geheel in het teken van dat feitelijke proces worden gemaakt. Op die manier heeft u aan het einde van de cursus concreet uitvoerbaar beleid gemaakt.

Didactische uitgangspunten 1
Elk goed onderwijsproces kent drie belangrijke vormen van differentiatie.

Differentiatie in studievormen en studietijd
De e-cursus voldoet aan deze voorwaarde door de cursus aan te bieden in drie vormen: individueel, in een leergemeenschap of als onderdeel van een concrete opdracht in de bestuurspraktijk.
Omdat de beschikbare tijd een belangrijke slagingsvoorwaarde is voor succesvol studeren, maar tegelijkertijd een van de minst beschikbare zaken voor volwassenen, is flexibilisering in de tijd gerealiseerd door de cursus de vorm van afstandsonderwijs te geven. Anders dan een cursus in workshop- of seminarverband is afstandsonderwijs niet tijdgebonden. De student is maximaal flexibel, omdat er geen beperkende factoren zijn zoals de noodzakelijke aanwezigheid van een leraar, een gebouw, de aanschaf van studieboeken et cetera.

Differentiatie in aanbieding van de leerstof
Mensen hebben verschillende stijlen van leren. Op basis van het principe van multiple intelligence (= elk mens leert op een andere manier) weten we dat sommige mensen behalve met tekst ook op andere manieren kennis tot zich nemen. De een door te lezen, de ander kijkt liever of wil graag iets interactiefs doen. In de opzet van de cursus is daarom aandacht besteed aan de trits aanbiedingsvormen, verwerkingsvormen en beoordelingsvormen/feedback.
In deze e-cursus is geschreven tekst in combinatie met tekeningen en schema’s de primaire vorm van aanbieding. Door het maken van opdrachten en een beoordeling daarvan door een e-coach zijn alle elementen aanwezig voor leren door feedback. De opslag van geslaagde opdrachten, de vele doorklikmogelijkheden naar informatie buiten de cursus, het leggen van relaties met functionarissen in het openbaar bestuur, plus de invoeging van meer bewegende beelden in opeenvolgende versies van de cursus, maken de differentiatie compleet.

Differentiatie in verwerking
De cursus heeft een ingebouwde feedback op voortgang in studie en begeleiding. De e-coach geeft niet alleen de mogelijkheid van begeleiding, maar ook van persoonlijk contact met de docent.

Bijzonderheden
Door het volgen van de cursus leert u om op een gestructureerde manier beleid te ontwerpen. Tegelijkertijd leert u ook om op een heldere en gestructureerde manier teksten te schrijven. Niet alleen zorgt de methodologische aanpak voor de kracht van het beleidsdocument, maar ook de wijze waarop dat aan de lezer wordt gepresenteerd. Helder, krachtig en toegankelijk taalgebruik is daarbij van groot belang. Verder leert de ervaring dat het gebruik van beelden (schema's, diagrammen, foto's) de kracht van de tekst aanzienlijk vergroten. U leert in de cursus daarom ook om dergelijke beelden te creëren. We stimuleren u tijdens de cursus om gebruik te maken van software zoals Powerpoint en Visio.

Duur en doorlooptijden
De duur en doorlooptijden van deze cursus hangen af van een aantal factoren. In de eerste plaats bepaalt u zelf, of de leergemeenschap waarin u plaatsneemt, het tempo. In de tweede plaats zal een keuze voor blended learning, of voor action learning, meer tijd vergen dan wanneer u zich beperkt tot alleen maar e-learning.

De studiebelasting voor een individuele cursist bedraagt ongeveer 160 uur. Dat staat gelijk met een inzet van 20 dagen gedurende 8 uur per dag. In een leergemeenschap zal de studiebelasting niet veel lager zijn. Bij Blended Learning moet de cursist rekening houden met een bijeenkomst van twee aaneengesloten dagdelen. Bij Action Learning gaan theorie en praktijk hand in hand. De totale belasting hangt af van de zwaarte van het project.

Gebruikersvriendelijkheid en taalgebruik
De e-cursus vereist geen opstapcursus in omgaan met de computer. Dit maakt de navigatie door de cursus heen gemakkelijk. Ook het opzoeken van eerder verwerkte onderdelen is goed mogelijk, omdat elk onderdeel apart te 'openen' is. De over het algemeen relatief korte zinnen en duidelijke schrijftaal maken het leermateriaal toegankelijk en goed leesbaar. De uitleg is uitgebreider dan misschien nodig is, maar voor een 'zelfstudie', zonder de verplichting separaat studieboeken of cd-roms te kopen, is dat een verstandige zaak.

Persoonlijke begeleiding
Uit het voorgaande blijkt dat u in voortdurend contact staat, afhankelijk van uw eigen behoefte, met een persoonlijke studiebegeleider. De begeleiders hebben zelf grondige kennis van de 'methode Klinkers' opgebouwd, niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. De cursisten die de e-cursus Uitvoerbaar Beleid Maken volgen, worden professioneel ondersteund door begeleiders die van de hoed en de rand weten door zowel theoretische kennis als praktische ervaring. KPPC heeft op dit moment twee studiebegeleiders: Leo Klinkers en Peter Hovens. Daarnaast is een aantal personen in opleiding. Heeft u zelf belangstelling om studiebegeleider te worden, neem dan contact met ons op, dan maken we een afspraak.

Bestudeer de Introductie van de cursus
Klik op deze link en klik dan verder op de button Inloggen als gast.

-----
1. Met dank aan René Herdé, van wiens didactische inzichten en wijze raadgevingen ik steeds weer leer.