Trilogie Vanaf 2001 heeft Leo Klinkers de 'methode Klinkers' vastgelegd in een drietal boeken.
image Trilogie
blank

De Nationale Assemblée

Er valt veel op te merken over het reilen en zeilen van De Nationale Assemblée. Dit hoogste College van Staat kan zich niet verheugen in een landsdekkende sympathie. Verschillende zaken zijn daaraan debet. Het kiesstelsel zit zodanig in elkaar dat gerede twijfel bestaat over de vertegenwoordigende kracht van het parlement. Een combinatie van etnisch gesorteerde partijen kan met een relatief laag aantal stemmen veel zetels behalen, terwijl een niet-etnische partij met veel meer stemmen nauwelijks een zetel kan bemachtigen. Het voert overigens te ver om het kiesstelsel hier aan de orde te stellen. Een tweede factor is het ontbreken van een wet die incompatibele functies verbiedt. Zo komt het voor dat ambtenaren tegelijk ook lid van het parlement zijn. Dat leidt tot ongepaste verhoudingen waar een ambtenaar ten departemente heeft te voldoen aan de verlangens van zijn of haar minister, maar in het parlement die minister tot de orde kan roepen. Publiek commentaar op de kwaliteit van het parlement is echter zeldzaam, hoewel President Bouterse in zijn rede ter gelegenheid van de Algemene Politieke Beschouwingen op 28 april 2011 ongezouten kritiek op die kwaliteit leverde. Dat kwam natuurlijk als een boemerang bij hem terug: geen enkele parlement wenst door een bestuurder op zijn kwaliteit bekritiseerd te worden, ook al is die kritiek ten principale terecht. In de tweede ronde van de Algemene Politieke Beschouwingen bood de President daarom zijn verontschuldigingen aan.

Sommige Surinamers durven in onafhankelijkheid hun mening over het parlement op papier te zetten. Zie de artikelen van Humphrey Bendt en van Dennis de Keyzer.