Trilogie Vanaf 2001 heeft Leo Klinkers de 'methode Klinkers' vastgelegd in een drietal boeken.
image Trilogie
blank

Boekbesprekingen

De website bevat vele links naar literatuur, rapporten, dossiers en krantenartikelen. Specifiek op deze pagina vermelden we interessante boeken, al dan niet in relatie tot de 'methode Klinkers'.

Heeft u nog suggesties om deze lijst aan te vullen, dan houden wij ons graag aanbevolen.

Ankersmit, Frank, Afscheidsrede, 12 april 2010.

Ankersmit, Frank en Leo Klinkers (red.), De tien plagen van de staat. De bedrijfsmatige overheid gewogen, Van Gennep 2008.

Barber, Michael, Instruction to deliver, Politico's Publishing 2007.

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2008, Het feest van de democratie. Rituelen, symbolen en tradities, Boom 2008.

Cliteur, Paul, Moreel Esperanto, De Arbeiderspers 2007.

Gladwell, Macolm, The Tipping Point, How Little Things Can Make a Big Difference, Abacus 2000.

Heldeweg, Michiel, Bernd van der Meulen, Jos Teunissen (red.), Publiekrecht in de Leer, Liber Amicorum Twan Tak, Wolg Legal Publishers, 2008.

Heysse, Tim, Stefan Rummens en Ronald Tinnevelt, Habermas, Een inleiding op zijn filosofie van recht en politiek, Pelckmans 2007.

Hira, Sandew, Eddy Sharap. Vertrouwen in eigen kunnen, Amrit 2007.

Jong, Pieter de en Boudewijn Steur (red.), Brug tussen theorie en praktijk, Vereniging voor Bestuurskunde 1973-2008.

Klinkers, Leo, Jan Prij en Harrie Verbon, Krimpen zonder klein te worden, Christen Democratische Verkenningen, Herfst 2008.

Leonard, Dorothy en Walter Snap, Deep Smarts, Harvard Business School Press, 2004.

Rob, Vertrouwen op democratie, februari 2010.

Smeets, Henk en Fridus Steijlen, In Nederland gebleven, De geschiedenis van Molukkers 1951-2006, Uitgeverij Bert Bakker en Moluks Historisch Museum 2006.

Surowiecki, James, The Wisdom of Crowds, Why the Many Are Smarter Than the Few, Doubleday 2004.

Velthoven, Paul van, Isabelle Dupré, Jan de Groof, Leo Klinkers (red.), België waarheen?, Christen Democratische Verkenningen, Lentenummer 2008.