Trilogie Vanaf 2001 heeft Leo Klinkers de 'methode Klinkers' vastgelegd in een drietal boeken.
image Trilogie
blank

Uitvoerbaarheidstoets

Wat verstaan we onder een uitvoerbaarheidstoets?
Een uitvoerbaarheidstoets is een instrument om na te gaan of het vast te stellen beleid of reeds vastgestelde beleid daadwerkelijk tot concrete resultaten leidt.

Voor wie is deze uitvoerbaarheidstoets van belang?
Uitvoerbaarheidstoetsen geven waardevolle inzichten in de mate waarin het nieuwe beleid daadwerkelijk de gewenste maatschappelijke effecten zal opleveren. Dat is dus van groot belang voor lokale, regionale en landelijke politici, bestuurders en beleidsmakers.

Welke type problemen worden blootgelegd met behulp van een uitvoerbaarheidstoets?
• Waarom beleidsdocumenten geen of onvoldoende op resultaat gerichte acties bevatten.
• Waarom beleid op beleid wordt gestapeld zonder dat er in de samenleving echt iets is veranderd.
• Waarom onbedoelde neveneffecten pas achteraf (als het te laat is) worden waargenomen.
• Waarom het geen zin heeft om aan de bestaande regels aanvullende regels toe te voegen, waardoor alleen maar meer bureaucratie ontstaat.
• Waarom uitvoerders (naar eer en geweten) andere dingen doen dan eigenlijk de bedoeling was.
• Waarom het misgaat met de handhaving van het gestelde beleid.

Indien u bovenstaande problemen herkent, maar niet precies de oorzaken daarvan kunt duiden, dan heeft KPPC daartoe een eenvoudige quick scan ontwikkeld. U kunt zelf een aantal vragen op deze site beantwoorden, waarmee u kunt vaststellen hoe het gesteld is met de uitvoerbaarheid van uw beleid.

Ga naar de quick scan.

Indien u behoefte heeft aan grondige scan van uw beleid neem dan contact met ons op.

KPPC heeft alle kennis in huis over de uitvoerbaarheid van beleid en de handhaafbaarheid van regelgeving.
KPPC biedt u de mogelijkheid om het WAT, HOE en WAAROM van die standaarden zelf te leren! Dat kan met behulp van onze uitgebreide e-learning Uitvoerbaar Beleid Maken, waarbij maatwerk voorop staat.
Om een indruk te krijgen van de inhoud en leermethode, bekijk onze demo van de e-cursus (Inloggen als gast).

Diverse toegepaste Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoetsen

Begin jaren negentig constateerde het ministerie van Verkeer en Waterstaat toenemende handhaafbaarheidsproblemen. Onder leiding van de inspecteur-generaal van de Rijksverkeersinspectie, Jaap de Groot, werd een Project Naleving gestart om deze problematiek nader te onderzoeken. Het projectteam, onder leiding van Ruth van Rossum, gebruikte daarvoor de 'methode Klinkers'. Zie voor meer informatie over dat project het thema Uitvoerbaarheid en Handhaafbaarheid.

Een van de producten van dat project was de Checklist voor resultaatgericht beleid. Die is omstreeks 1994 door het ministerie van Justitie omgebouwd tot een Uitvoerbaarheids- en Handhaafbaarheidstoets (U&H-toets). Vervolgens heeft het kabinet in 1996 besloten om die toets op te nemen in de Aanwijzigingen voor de regelgeving van de minister-president.
Ministeries hebben daarna hun eigen U&H-toetsen ontwikkeld. We hebben er enkele voor u op een rij gezet:

Raad van State

Ministerie van Justitie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (m.b.t. decentrale overheden)

Aanwijzingen voor de regelgeving

Niet digitaal, maar wel op papier beschikbaar zijn:

- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: SZW-toets, Werken aan beleid met uitvoeringskwaliteit, Instrument voor effectieve beleidsvoorbereiding.
- Ministerie van Justitie: De ex ante uitvoeringsanalyse.

Als u bekend bent met andere toetsen nemen we die graag hier op.